Üldised arengukavad

12.09.23

Arengukava läbivaatamine 2023

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2028 (jõustus 28.08.2023)

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2028 (I lugemine volikogus)

 

Arengukava läbivaatamine 2022

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 (jõustus 03.10.2022, kehtis kuni 28.08.2023)

 

Arengukava läbivaatamine 2021

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eearvestrateegia aastateks 2022-2025 (jõustus 27.09.2021, kehtis kuni 03.10.2022)

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 (15.09.2021 II lugemine)

 

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eealrvestrateegia aastateks 2021-2024 (jõustus 30.11.2020, kehtis kuni 26.09.2021)

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2024  (18.11.2020 II lugemine)

Muudatusettepanekud (18.11.2020)

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 (22.10.2020 I lugemine)

 

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 (jõustus 01.01.2020, kehtis kuni 29.11.2020)

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 (jõustus 01.01.2019, kehtis kuni 31.12.2019)

Põhja-Pärnumaa valla arengudokumentide menetlemise kord

 

Ühinenud omavalitsuste arengukavad (kehtisid kuni 31.12.2018):

Toimetaja: JULIA ERM

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna arengukavad

Sotsiaalvaldkonna arengukavad

Jäätmemajandusvaldkonna arengukavad