Üldblanketid

 

Elukohateade pdf
E-elukohateade  
Avaliku ürituse teade doc pdf e-vorm

 

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna blanketid

17.09.19
  failiformaat
Toimetulekutoetuse taotlus odt  
Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus odt  
I klassi astuja toetuse taotlus doc  
Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus odt  
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus doc pdf
Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus odt  
Toitlustamise eest tasumisest vabastamise taotlus odt  

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse taotlus

doc pdf

 

Arvutiga täites peate blanketi esmalt salvestama oma arvutisse, seejärel täitma, digitaalselt allkirjastamaja ja saatma e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Haridusvaldkonna blanketid

30.09.19

Arvutiga täites peate dokumendi salvestama, digitaalselt allkirjastama ja ja seejärel saatma e-kirjaga. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Vändra Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Aadressilt http://www.pjmk.ee/dokumendid.php leiate järgmised blanketid:

 • Astumine beebikooli
 • Astumine eelõppesse
 • Astumine põhiõppesse
 • Lahkumisavaldus
 • Garantiikiri

Pärnu-Jaagupi Põhikool

Aadressilt https://pjkool.ee/et/blanketid leiate järgmised blanketid:

 • Avaldus 1. klassi astumiseks
 • Avaldus 2.-9. klassi astumiseks
 • Avaldus põhikoolist lahkumiseks
 • Avaldus pikapäeva rühma astumiseks
Toimetaja: AHTI RANDMERE

Kultuurivaldkonna blanketid

16.05.19

Kultuur, sport ja külaliikumine

 • Mittetulundustegevuse toetuse taotlus pdf doc
 • Spordiklubide tegevustoetuse taotlus pdf doc
 • Tegevusaruanne mittetulundustegevuseks eraldatud vahendite kasutamise kohta pdf doc
 • Aruanne mittetulundustegevuseks eraldatud vahendite kasutamise kohta pdf doc
 • Osalejate registreerimisleht pdf doc
 • Hallatava asutuse ruumide üürileping doc

 

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna blanketid

27.12.19

Riigi poolt kinnitatud taotluste ja teatiste vormid:

Toimetaja: ANDRUS PEETSON

Keskkonnavaldkonna blanketid

22.07.19
Toimetaja: AHTI RANDMERE

Jäätmemajandusvaldkonna blanketid

22.07.19
Vormi nimetus Faili formaat
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuse taotluse vorm (e-vorm) pdf docx
Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks pdf docx
Taotlus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks pdf docx
Ehitusjäätmete õiend pdf docx
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus pdf odt

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Majandusvaldkonna blanketid

22.07.19
Reklaamimaksu deklaratsioon pdf doc e-vorm
Reklaami paigaldusloa taotlus pdf doc e-vorm

 

Reklaami paigaldamise kord

Reklaamimaksu kehtestamine

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Leia kiirelt

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus

Pärnu-Paide mnt 2,
Vändra alev 87701
 +372 443 0330
 vald@pparnumaa.ee
 Facebook

Kalender

Statistika

Rahvaarv: 8406
Pindala: 1010,1 km²
Suurim asula: Vändra alev (2101)
Koole: 8
Lasteaedu: 8
Külasid: 86
Huvikoole: 2