Üldblanketid

 

Elukohateade pdf ; elektrooniliselt täidetav
E-elukohateade  
Avaliku ürituse teade doc pdf e-vorm

 

NB! Enne blanketi täitmist salvesta fail enda arvutisse, täida vajalikud lahtrid ja salvesta!

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna blanketid

2.10.23
  failiformaat
Toimetulekutoetuse taotlus odt pdf
Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus odt pdf
I klassi astuja toetuse taotlus odt pdf
Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus odt pdf
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus odt pdf
Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus odt pdf
Toitlustamise eest tasumisest vabastamise taotlus odt pdf

 

Arvutiga täites peate blanketi esmalt salvestama oma arvutisse, seejärel täitma, digitaalselt allkirjastamaja ja saatma e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Toimetaja: JULIA ERM

Haridusvaldkonna blanketid

1.12.23

Arvutiga täites peate dokumendi salvestama, digitaalselt allkirjastama ja ja seejärel saatma e-kirjaga. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Vändra Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Aadressilt http://www.pjmk.ee/dokumendid.php leiate järgmised blanketid:

  • Astumine beebikooli
  • Astumine eelõppesse
  • Astumine põhiõppesse
  • Lahkumisavaldus
  • Garantiikiri

Pärnu-Jaagupi Põhikool

Aadressilt https://pjkool.ee/et/blanketid leiate järgmised blanketid:

  • Avaldus 1. klassi astumiseks
  • Avaldus 2.-9. klassi astumiseks
  • Avaldus põhikoolist lahkumiseks
  • Avaldus pikapäeva rühma astumiseks
Toimetaja: ANDRUS PEETSON

Kultuuri- ja spordivaldkonna blanketid

6.05.21

Kultuur, sport ja külaliikumine

Taotluse liik failiformaat
Hallatava asutuse ruumide üürileping   doc
Raamatukogu lugejaks registreerimise avaldus pdf  
Avaliku ürituse teade  e-vorm pdf odt

 

Toimetaja: JULIA ERM

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna blanketid

28.09.21

Riigi poolt kinnitatud taotluste ja teatiste vormid:

Toimetaja: JULIA ERM

Keskkonnavaldkonna blanketid

6.05.21
Toimetaja: JULIA ERM

Jäätmemajandusvaldkonna blanketid

20.04.22
Vormi nimetus Faili formaat
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuse taotluse vorm (e-vorm) pdf docx
Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks pdf docx
Taotlus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks pdf docx
Ehitusjäätmete õiend pdf docx

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kompostimise taotlus

pdf docx
Kinnitus jäätmeveost vabastamise jätkumise taotlus pdf docx

 

Toimetaja: JULIA ERM

Majandusvaldkonna blanketid

30.11.22
Reklaamimaksu deklaratsioon pdf doc e-vorm
Reklaami paigaldusloa taotlus pdf doc e-vorm

(Kehtib endise Halinga valla territooriumil!)

Reklaami paigaldamise kord

Reklaamimaksu kehtestamine

Toimetaja: JULIA ERM