Kehtestatud detailplaneeringud

26.11.20

 2016. aastal kehtestatud detailplaneeringud

2013. aastal kehtestatud detailplaneeringud 

  • Planeeringu algatas Halinga Vallavalitsus 31.07.2012.a. korraldusega nr. 282  AS Mako juhataja poolt 27. juulil 2012 a Halinga Vallavalitsusele esitatud avalduse alusel, detailplaneeringu algatamiseks ja lähteseisukoha väljastamiseks.
  • Planeeritav ala haarab enda alla olemasoleva Kalli mnt 17 kinnistu Pärnu-Jaagupi alevis, katastritunnus 62701:001:0052, registriosa nr 331606/3316, suurusega 3670m², sihtotstarbega elamumaa. Eksplikatsioon Maa-ameti andmetel: õuemaa 296m² ja muu maa 3374m².

2010. aastal kehtestatud detailplaneeringud 

2008. aastal kehtestatud detailplaneeringud

2007. aastal kehtestatud detailplaneeringud

Vändra vallas kehtestatud detailplaneeringud

Toimetaja: ANDRUS PEETSON