Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna blanketid

21.07.22
  failiformaat
Toimetulekutoetuse taotlus odt  
Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus odt  
I klassi astuja toetuse taotlus odt pdf
Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus odt  
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus odt pdf
Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus odt pdf
Toitlustamise eest tasumisest vabastamise taotlus odt  

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse taotlus

doc pdf
Energiakulude taotlus doc pdf

 

Arvutiga täites peate blanketi esmalt salvestama oma arvutisse, seejärel täitma, digitaalselt allkirjastamaja ja saatma e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Toimetaja: JULIA ERM

Haridusvaldkonna blanketid

26.03.21

Arvutiga täites peate dokumendi salvestama, digitaalselt allkirjastama ja ja seejärel saatma e-kirjaga. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Vändra Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Aadressilt http://www.pjmk.ee/dokumendid.php leiate järgmised blanketid:

  • Astumine beebikooli
  • Astumine eelõppesse
  • Astumine põhiõppesse
  • Lahkumisavaldus
  • Garantiikiri

Pärnu-Jaagupi Põhikool

Aadressilt https://pjkool.ee/et/blanketid leiate järgmised blanketid:

  • Avaldus 1. klassi astumiseks
  • Avaldus 2.-9. klassi astumiseks
  • Avaldus põhikoolist lahkumiseks
  • Avaldus pikapäeva rühma astumiseks
Toimetaja: JULIA ERM

Kultuuri- ja spordivaldkonna blanketid

6.05.21

Kultuur, sport ja külaliikumine

Taotluse liik failiformaat
Hallatava asutuse ruumide üürileping   doc
Raamatukogu lugejaks registreerimise avaldus pdf  
Avaliku ürituse teade  e-vorm pdf odt

 

Toimetaja: JULIA ERM

Spordivaldkonna blanketid

1.12.17
Toimetaja: ANDRUS PEETSON

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna blanketid

28.09.21

Riigi poolt kinnitatud taotluste ja teatiste vormid:

Toimetaja: JULIA ERM

Keskkonnavaldkonna blanketid

6.05.21
Toimetaja: JULIA ERM

Jäätmemajandusvaldkonna blanketid

20.04.22
Vormi nimetus Faili formaat
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuse taotluse vorm (e-vorm) pdf docx
Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks pdf docx
Taotlus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks pdf docx
Ehitusjäätmete õiend pdf docx

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kompostimise taotlus

pdf docx
Kinnitus jäätmeveost vabastamise jätkumise taotlus pdf docx

 

Toimetaja: JULIA ERM

Majandusvaldkonna blanketid

6.05.21
Reklaamimaksu deklaratsioon pdf doc e-vorm
Reklaami paigaldusloa taotlus pdf doc e-vorm

 

Reklaami paigaldamise kord

Reklaamimaksu kehtestamine

Toimetaja: JULIA ERM

Ettevõtlusvaldkonna blanketid

7.12.17
123
Toimetaja: ANDRUS PEETSON