Üldplaneering

28.06.19

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 otsus nr 53 "Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine"

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu lähteseisukohad

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

 

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20. juuni 2018 otsus nr 41 "Ühinenud omavalitsuste üldplaneeringute ülevaatamine".

Halinga valla üldplaneering

 

Dokumendid

Kaardid

Vändra alevi üldplaneering

Vändra alevi üldplaneering on kehtestatud Vändra Alevivolikogu 18.06.1998. a otsusega nr 44.
 

Vändra valla üldplaneering

Planeeringu kehtestamine (määrus nr.30 , 21.09.2010)

Vändra valla üldplaneeringu seletuskiri

Vändra piirkonna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Üldplaneeringu kaardid .pdf formaadis:

 

Kaisma valla üldplaneering

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE