Uudised ja teated

Vallas moodustati laste ja perede komisjon

13.12.2018

Lastekaitseseaduses (LasteKS) kirjeldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded lastekaitse korraldamisel. KOV peab oma arengukavas järgima lapse õigusi ja heaolu tagavaid põhimõtteid, töötama välja ja rakendama lapsi ja peresid toetavaid ning ...  Loe edasi »

Põhja-Pärnumaa vald

21. oktoobril 2017 ühinesid Halinga vald, Tootsi vald, Vändra vald ja Vändra alev. Uues vallas on 86 küla ja kolm alevit (Tootsi, Pärnu-Jaagupi ja Vändra alev) Põhja-Pärnumaa vallaks. Valla haldusterritoorium on 1010,1 km2.

1. jaanuarist 2018 alustas tööd Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (kui ametiasutus) ja koos sellega kolm halduskeskust (Vändras, Tootsis ja Pärnu-Jaagupis).

Leia kiirelt

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus

Pärnu-Paide mnt 2,
Vändra alev 87701
 +372 443 0330
 vald@pparnumaa.ee
 Facebook

Statistika

Rahvaarv: 8392
Pindala: 1010,1 km²
Suurim asula: Vändra alev (2052)
Koole: 8
Lasteaedu: 8
Külasid: 86
Huvikoole: 2