Vanemlusprogramm „Imelised aastad“

14.02.20

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga viib 2020. a sügisel läbi vanemlusprogrammi „Imelised aastad". Programmi kestvus on kokku 16 nädalat ning koolitajatega kohtutakse 1 kord nädalas. Koolitusgrupid moodustatakse Pärnu-Jaagupis ja Vändras. Tootsi piirkonna lapsevanemad saavad valida, millisesse piirkonda neil mugavam on liikuda. Vallavalitsus tagab programmis osalejatele toitlustamise ja vajadusel lapsehoiuteenuse.

„Imelised aastad" on tõenduspõhine vanemlusprogramm, kus arendatakse ja õpetatakse 2-8. aastaste laste vanematele vanemlikke oskuseid, mille läbi paraneb lapse ja vanema vaheline suhe.

Koolitusel õpitakse lapsega kontakti saama, last tunnustama, konflikte lahendama, ennast kehtestama, piire seadma ning toime tulema erinevate probleemidega. Läbi koolituse omandatud vanemlikud oskused aitavad ennetada laste käitumisprobleeme.

Uuringutest on selgunud, et tänu programmile suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb agressiivne käitumine ja koolist väljalangemine.

Täpsemat infot programmi kohta saab veebilehelt https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/

Huvi korral võtke julgesti ühendust!

Projektiga seotud konataktisikud vallavalitsuses:

 

2019. a projekti tulemused

KOVide tagasiside vanemlusprogrammile 2019. aastal

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE