Tuuleparkide eriplaneering

19.10.21

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr.41 algatati Põhja-Pärnumaa vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Algatamisel teadaolev planeeringuala koosneb kolmest piirkonnast:

  • piirkond 1 on ca 8500 ha ja paikneb  Kobra, Võidula, Mädara, osaliselt Kadjatse küla territooriumil;
  • piirkond 2 on ca 14800 ha suurune, valla põhja osas Tori valla piirini, teiseks piiriks on Pärnu jõgi. Ala hõlmab Sikana, Kullimaa, Rahnoja, Vihtra, Leetva, Kaansoo, Veskisoo, Võiera, Tagasaare, Oriküla  küla, Lüüste, Säästla osaliselt Kadjaste ja Rõusa külade territooriumi;
  • piirkond 3 on ca 7100 ha suurune ala Tallinn-Pärnu maanteest idas ja jääb Halinga, Tarva, Tõrdu, Maima ja osaliselt Pitsalu küla territooriumile.

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalikud sobivad alad elektrituulikute parkide rajamiseks ning määrata tuulikuparkide kommunikatsioonidele sobiv paigutus. Eriplaneering annab sisendi koostatavasse Põhja-Pärnumaa üldplaneeringusse. Asukoha valikuga soovitakse leida ka parimad võimalikud elektriliinide asukohad  ja võimsused. Leitud asukohtadele koostatakse teises etapis detailsem lahendus tuulikute arvu, kõrguste ja täpsemate asukohtade määramisel, alajaamade paigutused ja elektriliinide asukohad.

Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Planeeringu kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev, reet.olev@pparnumaa.ee, tel 56224688.

 

ARVAMUST AVALDA KIRJALIKULT ALLOLEVA DOKUMENDI KOHTA:

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Toimetaja: JULIA ERM