Eriplaneeringud

13.01.21

Eriplaneering on kohaliku tasandi planeering, kus on olulisel kohal kohalik huvi.

Vastavalt planeerimisseaduse § 95 lõikele 1 tuleb kohaliku omavalitsuse eriplaneering koostada olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, kui nimetatud ehitise asukoht ei ole määratud üldplaneeringuga. 

Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringud

Toimetaja: JULIA ERM