Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneering

5.12.22

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega algatati Põhja-Pärnumaa vallas Rahnoja ja Vihtra tuuleparkide detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamine aladel P9 ja P10.

Tori Vallavolikogu 18.02.2021 korraldusega algatati Tori vallas Tohera külas elektrituulikute arendusalal P9 ja Aesoo külas elektrituulikute arendusalal P10 detailplaneeringu koostamine.

P9 ja P10 nimetusega alad on ette nähtud 2013. aastal Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringus. Planeeringuga määrati elektrituulikute arenduspiirkonnad ja arendusalad, kuhu edasiste täpsemate planeeringute (kas detailplaneering, üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering või üldplaneering) realiseerimisel on eeldatavasti võimalik elektrituulikute püstitamine.

Nüüd viiaksegi läbi mõlema valla ühise detailplaneeringute koostamise käigus kõrgema detailsusastmega uuringuid, et leida kinnitust, kas ja millisel kujul on maakonnaplaneeringus ettenähtud tuuleenergeetika alad P9 ja P10 sobivad elektrituulikute rajamiseks. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse aluseks.

ALGATAMINE

Algatamise otsus

Esialgsed ühised lähteseisukohad, millele me ootame arvamusi ja ettepanekuid.

LÄHTESEISUKOHAD

LÄHTESEISUKOHAD (31.10.2022)

ESITATUD ARVAMUSED JA SEISUKOHAD

ETTEPANEKUTEGA TÄIENDATUD LÄHTESEISUKOHAD (05.12.2022)

Esialgne KSH programm, millele me ootame arvamusi ja ettepanekuid.

KSH PROGRAMM

KSH PROGRAMM (31.10.2022)

KSH LÕPLIK PROGRAMM (05.12.2022)

 

Lähteseisukohti

KSH programmi tutvustavad slaidid

 

 

Toimetaja: JULIA ERM