Väärteomenetlus

7.03.19

 

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 18.12.2018 määrusega nr 35 "Väärteomenetluses Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine" kinnitati ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana.

Väärtegu menetlev ametnik Menetletavad väärteod
Majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

karistusseadustiku § 261

Vallasekretär Riini Õige karistusseadustiku § 262
Abivallasekretär Ahti Randmere
Majandusspetsialist Tiit Talts
Keskkonnaspetsialist Rita Reppo
Registripidaja Maritta Sillandi tarbijakaitseseaduse §-d 68 ja 69
Sekretär-registripidajad Julia Erm ja Ulvi Shär tarbijakaitseseaduse §-d 68 ja 69
Teedespetsialist Enn Raadik
Ehitusspetsialist Raigo Jaanuste
Maakorraldaja Anne Kangert ruumiandmete seaduse § 79

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE