Uudised ja teated

Pärnumaa Ettevõtluse auhind 2019

Konkurss Pärnumaa Ettevõtluse Auhind on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele. Konkursi käigus selgitatakse välja enim Pärnumaa ettevõtlus- ja majandusarengusse panustanud ettevõtted maakonna jaoks olulisemates valdkondades.

Kandideerida ja kandidaate esitada saab kuni 1. septembrini 2019. Parimate ettevõtete tunnustusüritus toimub 3. oktoobril.

Sel aastal oodatakse ettevõtteid kandideerima järgmistes kategooriates:

PÄRNUMAA EDENDAJA 2019
Tunnustame Pärnumaa ettevõtteid, kes on olulisel määral panustanud Pärnumaa arengusse. Kandideerima sobivad kõik Pärnumaal registreeritud juriidilised isikud, kes oma tegevusega osalevad aktiivselt maakonna edendamises, on isemajandavad ja kelle tegevust ei finantseerita riiklikest ega kohalikest eelarvetest.

AASTA TURISMIARENDAJA 2019
Tunnustame Pärnumaa ettevõtteid, kes on saavutanud majanduslikku edu originaalsete turismitoodete ja –teenuste pakkumisega ning välja paistnud turismisektori arendustegevusega. Kandideerima sobivad kõik Pärnumaal registreeritud juriidilised isikud, kes teenindavad turiste, sh. majutusettevõtted, aktiivse puhkuse teenusepakkujad, muuseumid, vaatamisväärsuste ja turismiatraktsioonide haldajad, meelelahutus- või spordiürituste korraldajad jne.

AASTA SOTSIAALNE ETTEVÕTE
Tunnustame Pärnumaal tegutsevaid ettevõtjaid, kes rakendavad sotsiaalse ettevõtluse põhimõtteid oma tegevusvaldkonnas, tehes seda vastutustundlikult ning luues ühiskondlikku mõju. Kandideerima sobivad kõik Pärnumaal tegutsevad ettevõtted ja MTÜ-d, kes pakuvad oma tooteid või teenuseid eesmärgiga muuta maailma paremaks, panustada inimeste toimetulekusse ja heaolusse ning parandada loodus- ja elukeskkonna seisundit.
 

AASTA NAISETTEVÕTJA 2019
Tunnustame Pärnumaal tegutsevaid naisettevõtjaid, kes on juhtinud oma ettevõtet vähemalt 3 aastat ja on oluliselt kasvatanud müügimahtusid/kasumit võrreldes eelnenud majandusaastatega ning oma tegevusega inspireerinud teisi ettevõtlusega tegelema.

AASTA NOOR ETTEVÕTJA 2019
Tunnustame kuni 35-aastaseid (kaasa arvatud) Pärnumaa ettevõtjaid väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel maakonnas, kasvatanud müügimahtusid/kasumit, loonud töökohti, kaasanud investeeringuid ning inspireerinud noori ettevõtlusega tegelema.

AASTA NOORTE ETTEVÕTLUSMENTOR 2019
Tunnustame Pärnumaal tegutsevaid ettevõtjaid, kelle noortele suunatud mentortegevus on tõhustanud koolide ja ettevõtjate koostööd ning aidanud muuta õppetöö koolides põnevaks ja eluliseks. Kandideerima sobivad kõik Pärnumaal tegutsevad ettevõtjad, kes on viimase õppeaasta jooksul jaganud õpilastega oma ärikogemusi ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning juhendanud või konsulteerinud erinevate projektide raames õpilaste poolt loodud toodete ja teenuste edasiarendamist.

AASTA TOODE 2019
Auhind antakse välja 2018/2019. aastal välja töötatud parima uudistoote või -teenuse eest. Kõikide esitatud toodete ja teenuste hulgast valib žürii 10 edasipääsenut ning võitja selgub Pärnu Postimehe veebikeskkonnas toimuva rahvahääletuse teel. Hääletus kestab 16.-22.09.2019.

PÄRNUMAA KARU 2019
Pärnumaa ettevõtluse peaauhind, mille nominendid valib žürii maakonnas viimasel ajal märkimisväärseid tulemusi saavutanud ja eriliselt silmapaistnud ettevõtete hulgast. 

Konkursile esitatute esmahindamise viib läbi SA Pärnumaa Arenduskeskuse juurde loodud töögrupp, mis koosneb ettevõtjatest, KOV-ide ja Pärnu Postimehe esindajatest, kaasates vajadusel eksperte. Kui avaliku konkursi käigus ei esitata piisavalt sobivaid kandidaate, korraldab töögrupp ise andmete kogumise. Lõpliku nominentide valiku teeb hindamiskomisjon, kes valib iga kategooria võitjad.

Rohkem infot: https://parnumaa.ee/uudis/parnumaa-ettevotluse-auhind-2019/