Uudised ja teated

Õpetajate päeva tänukontsert

Põhja-Pärnumaal toimus 5. oktoobril õpetajate päevale pühendatud tänukontsert ja tunnustuste jagamine Vändra Kultuurimajas.
 
Tervituskõnega esines vallavanem Jane Mets. Meeleoluka kontserdiga astus üles keelpillikvartett C-JAM ja solist Mikk Kaasik.
 
 
C-JAM ja Mikk Kaasik - foto Õie Kuusk
 
Vallavanem Jane Mets ja volikogu esimees Ülle Vapper jagasid tunnustusi ja andsid välja aunimetusi.
 
 
 
Tänati maakonna Aasta Põhikooli Aineõpetajat Merike Mäemetsa Pärnu-Jaagupi Põhikoolist.
 
Aasta hariduse sõbra aunimetus anti Vändra Gümnaasiumi lapsevanemale Janne Hansenile.
 
 
Janne Hansen - foto Õie Kuusk
 
Aasta Huvihariduse Õpetajaks nimetati Aile Jaansalu.
 
Aasta Kooliõpetaja on Hille Uustamm.
 
Aasta Lasteaiaõpetajaks pärjati Urve Roose.
 
 
Urve Roose ja Jaana Novikov - foto Õie Kuusk
 
Aasta Hariduse Tegu tiitlid omistati Pärnu-Jaagupi Põhikoolile ja õppealajuhataja Meeli Tasasele.
 
Aasta Klassijuhataja on Tiina Põder.
 
Tänukirjaga tunnustati Vändra Lasteaia direktorit Jaana Novikovi  ja Pärnu-Jaagupi Põhikooli ning muusikakooli direktorit Katrin Kohjust innovaatilise ja tulemusliku tegevuse eest töö- ja õpikeskkonna kujundamisel ja arendamisel.
 
 
Merike Mäemets, Tiina Põder, Aile Jaansalu, Katrin Kohjus, Hille Uustamm, Ursula Kumel, Elena Mägi - foto Õie Kuusk
 
Vallavanema tänukirja sai Juhan Orav pikaajalise tänuväärse töö eest Vihtra Lasteaias ja Mall Paat pikaajalise kohusetundliku töö eest matemaatika ja informaatika õpetajana Pärnjõe Koolis.
 
 
Mall Paat - foto Õie Kuusk
 
 
Juhan Orav - foto Õie Kuusk
 
Helje Karrot tänati tänuväärse töö eest Pärnjõe Kooli iluaia kujundamisel ja hooldamisel, muutes selle kogu koolipere ilumeele arendajaks ja kooli külaliste imetlusobjektiks.
 
Kontsert-aktusele järgnes banketilaud väikeses saalis.