Uudised ja teated

Kõrgharidusega noore õpetaja ja tugispetsialisti toetus

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu võttis 20. juunil  2018 määruse nr 28 „Noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord".

Põhja-Pärnumaa vallas hakatakse 1. septembrist  maksma  üldhariduskoolis ja lasteaias  töötavale õpetajale ja tugispetsialistile ning munitsipaalhuvikoolis töötavale õpetajale toetust kaks aastat 300 eurot kuus.

Volikogu kehtestatud määruse kohaselt  makstakse toetust kuni 28aastasele (kaasa arvatud) isikule, kes vastab järgmistele tingimustele:

1) isiku elukoht toetuse taotlemise ja toetuse maksmise ajal on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas;

2) isik vastab ametikohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;

3) isikul on töökoht Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolis, lasteaias ja/või munitsipaalhuvikoolis (edaspidi huvikool).