Uudised ja teated

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 22. augustil 2018 kell 14.00 Pärnu- Jaagupi Rahvamajas aadressil Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupi alev. Päevakord ja eelnõud

Volikogu istung toimub 22. augustil Pärnu-Jaagupi Rahvamajas

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 22. augustil 2018 kell 14.00 Pärnu- Jaagupi Rahvamajas aadressil Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupi alev. Päevakord ja eelnõud

Programmi tutvustus Eestis lahutati 2015. aastal 3328 abielu. Enamik lahutusi kulgeb üsna rahulikult, kuid ca 30% lahutajatest seisab silmitsi sellega kuidas jagada vara ja aega lastega....

Lahutavatele lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Dialoog laste nimel" ootab huvilisi

Programmi tutvustus Eestis lahutati 2015. aastal 3328 abielu. Enamik lahutusi kulgeb üsna rahulikult, kuid ca 30% lahutajatest seisab silmitsi sellega kuidas jagada vara ja aega lastega....

Kergu Lasteaed-Algkool võtab alates 01.09.2018 konkursi korras tööle pikapäevaõpetaja (üheks õppeaastaks). Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja vähemalt keskharidust tõendava...

Kergu Lasteaed-Algkool võtab tööle pikapäevaõpetaja

Kergu Lasteaed-Algkool võtab alates 01.09.2018 konkursi korras tööle pikapäevaõpetaja (üheks õppeaastaks). Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja vähemalt keskharidust tõendava...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse  majandusosakond korraldab kirjaliku enampakkumise alljärgneva korteriomandi müügiks: Suurejõe küla, Mustaru tee 4-4   (registriosa nr...

Kirjalik enampakkumine Suurejõe külas asuva korteri müügiks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse  majandusosakond korraldab kirjaliku enampakkumise alljärgneva korteriomandi müügiks: Suurejõe küla, Mustaru tee 4-4   (registriosa nr...

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna kuulutab välja konkursi õppejuhi (1,0) ametikohale.   Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide...

Tööpakkumine: õppejuht

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna kuulutab välja konkursi õppejuhi (1,0) ametikohale.   Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide...

Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi alustas kiire interneti võrgu sooviavalduste kogumist. Eesmärk on saada üle-eestiline tervikpilt, mis võimaldab täpsemalt kaardistada võrgu ehitamise...

Üle-eestilise kiire interneti võrgu sooviavaldust saab esitada ka valla halduskeskustes

Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi alustas kiire interneti võrgu sooviavalduste kogumist. Eesmärk on saada üle-eestiline tervikpilt, mis võimaldab täpsemalt kaardistada võrgu ehitamise...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on 10.07.2018 korraldusega nr 279 kehtestanud   Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu lahendusega on määratud 1700 m 2 ...

Teade Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu kehtestamise kohta

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on 10.07.2018 korraldusega nr 279 kehtestanud   Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu lahendusega on määratud 1700 m 2 ...

Alates 1. märtsist on endisel Vändra valla territooriumil ning alates 1. juulist ka Vändra alevi territooriumil vee-ettevõtjaks AS Mako. Kõikide ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniküsimustega...

Vee-ettevõtja AS Mako

Alates 1. märtsist on endisel Vändra valla territooriumil ning alates 1. juulist ka Vändra alevi territooriumil vee-ettevõtjaks AS Mako. Kõikide ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniküsimustega...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.08.2018 . Täpsemat informatsiooni saab...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.08.2018 . Täpsemat informatsiooni saab...

Põhja-Pärnumaa  vallavolikogu võttis 20. juunil 2018 vastu mittetulundustegevuse toetuse andmise korra ( Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi-, ja noorsootegevuse ning...

Mittetulundustegevuse toetamine

Põhja-Pärnumaa  vallavolikogu võttis 20. juunil 2018 vastu mittetulundustegevuse toetuse andmise korra ( Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi-, ja noorsootegevuse ning...

Maanteeamet teatab E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are km 92,6-109,5 lõigu Libatse möödasõidu ning oleva maantee rekonstrueerimise eelprojekti avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu...

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are lõigu eelprojekti tutvustus 19. juulil

Maanteeamet teatab E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are km 92,6-109,5 lõigu Libatse möödasõidu ning oleva maantee rekonstrueerimise eelprojekti avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu...

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna otsib kokka aletes 01.09.2018.a. lapsehoolduspuhkusel olija asendajaks. Info telefonil: 53739622 majandusjuhataja Pille Liin.

Tööpakkumine: kokk

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna otsib kokka aletes 01.09.2018.a. lapsehoolduspuhkusel olija asendajaks. Info telefonil: 53739622 majandusjuhataja Pille Liin.

Alates 1. juulist 2018 hakkab Taisto Liinid teenindama nelja maakonda läbivat paljude peatustega kaugbussiliini 267 Karksi-Nuia – Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu – Pärnu-Jaagupi – Märjamaa –...

Bussiliin nr 267 sõiduplaan 1. juulist

Alates 1. juulist 2018 hakkab Taisto Liinid teenindama nelja maakonda läbivat paljude peatustega kaugbussiliini 267 Karksi-Nuia – Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu – Pärnu-Jaagupi – Märjamaa –...

Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse (jõustus 01.07.2017), millega loodi alus noorte huvihariduse ja huvitegevuse...

Vald hakkab toetama toimetulekuraskustes perede noorte osalemist huvihariduses ja -tegevuses

Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse (jõustus 01.07.2017), millega loodi alus noorte huvihariduse ja huvitegevuse...

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve (II lugemine). Lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 26. Halinga valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine ....

Kokkuvõte vallavolikogu 20. juuni istungist

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve (II lugemine). Lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 26. Halinga valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine ....

Põhja-Pärnumaa 20. juuni 2018 määrus nr 29 „Huvihariduse toetamise kord" Määrusega reguleeritakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas  elavate üldhariduskoolides...

Volikogu võttis vastu huvihariduse toetamise korra

Põhja-Pärnumaa 20. juuni 2018 määrus nr 29 „Huvihariduse toetamise kord" Määrusega reguleeritakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas  elavate üldhariduskoolides...

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu võttis 20. juunil  2018 määruse nr 28 „Noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord". Põhja-Pärnumaa vallas...

Kõrgharidusega noore õpetaja ja tugispetsialisti toetus

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu võttis 20. juunil  2018 määruse nr 28 „Noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord". Põhja-Pärnumaa vallas...

Alates selle aasta 1. juulist tekib sügava puudega täisealise isiku töötavatele hooldajatele ja lähedastele uus võimalus saada lisapuhkepäevi. Puhkusevõimalust saab kasutada sügava puudega isiku...

Uus puhkuseliik

Alates selle aasta 1. juulist tekib sügava puudega täisealise isiku töötavatele hooldajatele ja lähedastele uus võimalus saada lisapuhkepäevi. Puhkusevõimalust saab kasutada sügava puudega isiku...

Vändra alevis Vana tn 49 juures asuvad avalikult kasutatavad segapakendite ja vanapaberi kogumise konteinerid. Konteineritesse kogutakse elanikelt olmes tekkinud pakendid ja vanapaber....

Lubamatu jäätmete ladustamine

Vändra alevis Vana tn 49 juures asuvad avalikult kasutatavad segapakendite ja vanapaberi kogumise konteinerid. Konteineritesse kogutakse elanikelt olmes tekkinud pakendid ja vanapaber....

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt...

Riigihalduse minister kehtestas uue Pärnu maakonna planeeringu

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 4