Sotsiaaltransporditeenus

8.03.19

 

 

Teenuse saaja

Isik, kes oma tervisliku seisundi või muu sotsiaalse olukorra tõttu ei ole võimeline kasutama ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit.

Teenuse osutamise eesmärk

Transporditeenus on isikule tööle, õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste (sõit pere- või eriarsti juurde, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse, ametiasutusse, ravimite ja toiduainete toomiseks jms) kasutamiseks

Dokumendid

  • Taotlus (esmakordsel teenuse taotlemisel) doc pdf

  • Taotleja isikut tõendav dokument

  • Arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta

Teenuse hind

  • 0,20 eurot/km, kuid mitte vähem kui 5 eurot kord
  • Vändra, Pärnu-Jaagupi ja Tootsi alevi piires - 2 eurot kord
  • erihoolekandeteenuse saajatele ja sotsiaalmajutusüksuses elavatele isikutele on teenus 50% odavam, kuid mitte vähem kui 5 eurot kord
  • alla 7 a lapsele ja puudega isiku saatjale on teenus tasuta

Teenuse osutamise aeg

Sotsiaalametniku otsuse alusel puude raskusastme kehtivuseni või puude raskusastme puudumisel kuni viis aastat.

Teenuse osutaja Vändra Alevi Sotsiaalmaja, sotsiaalmaja@vandra.ee, tel 5119408

 

Sotsiaaltransporditeenuse osutamist reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: AHTI RANDMERE