Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna blanketid

30.08.19

Toimetulekutoetuse taotlus

  failiformaat
Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus doc pdf
I klassi astuja toetuse taotlus    
Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus doc pdf
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus doc pdf
Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus doc pdf
Toitlustamise eest tasumisest vabastamise taotlus doc pdf

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse taotlus

doc pdf

 

Arvutiga täites peate blanketi esmalt salvestama oma arvutisse, seejärel täitma, digitaalselt allkirjastamaja ja saatma e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Toimetaja: ANDRUS PEETSON