Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna blanketid

12.07.18

Toimetulekutoetuse taotlus

  arvutiga käsitsi
Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus doc pdf
I klassi astuja toetuse taotlus doc pdf
Koduteenuse taotlus doc pdf
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus doc pdf
Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus doc pdf
Sotsiaaltransporditeenuse taotlus doc pdf
Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude taotlus doc pdf
Toitlustamise eest tasumisest vabastamise taotlus doc pdf

 

Arvutiga täites peate dokumendi esmalt salvestama oma arvutisse, seejärel täitma, digitaalselt allkirjastamaja ja saatma e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Toimetaja: RIINI ÕIGE