Lumetõrje

8.11.18

Halinga piirkond

Lumetõrje toimub hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus elavad alaliselt valla elanikud rahvastikuregistri andmetel.

Talihoolduse põhimõtted

Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume või lörtsi korral kui lumekihi paksus ületab 6 cm. Lume- või lörtsikihi paksust arvestatakse kinnisõidetud lumekihi pinnast.

Teedel alustakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe tunni jooksul juhul, kui kohalike teedega ristuvatel riigimaanteedel on lumetõrje läbi viidud.

Hooldustsükli üle peab arvestust vallavalitsus. Hooldustsükli aeg on 24 tundi. Raskete ilmaolude korral pikeneb hooldustsükli aeg.
Tööpäevadel teostatakse lumetõrje eelisjärjekorras õpilasveoliinide teedel, kindlustades tee läbitavuse vastavalt sõidugraafikule kuid mitte hiljem kui kell 6.30.

Tee omaniku kohustused

Tee omanik:

 1. on kohustatud vabastama tee lumetõrjet segavatest objektidest (puuoksad, kivid vm objektid) mõõdetuna tee pinnalt kuni 3,5 meetri kõrguseni tee mulde laiuselt pluss ühe meetri laiuselt mõlemalt poolt mullet, kuid mitte vähem kui 5 meetri laiuselt.
 2. märgistab lumetõrje paremaks korraldamiseks teele mahapöörde (teeotsa), tee trassil asuvad ohtlikud või kaitset vajavad objektid, ning vajadusel ka tee trassi 1 kuni 1,5 meetri kõrguselt helkur- või muude üheselt arusaadavate märkidega.
 3. paigaldab vajadusel tee kaitseks tuisu eest konstruktsioone (lumeredelid). Maa omanikud on kohustatud taluma nende maale tuisu kaitseks paigaldatud konstruktsioone ajavahemikus 01. novembrist kuni 31. märtsini.
 4. ei tohi oma kinnistul asuvat lund ladustada avaliku tee ega kõnnitee alale.

Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet:

 1. teedel, kus on takistuseks oksad, kivid jm objektid;
 2. erateedel, mis teenindavad kinnistuid, kus rahvastikuregistri andmetel ei ela alaliselt Halinga valla elanikud;
 3. erateedel, kus kinnistu kasutajal puudub kehtiv prügiveo leping põhjendusel, et kinnistul alaliselt ei elata või kinnistut ei kasutata;
 4. erateedel, mille kinnistu omanik on esitanud avalduse, et ta ei soovi lumetõrje teostamist;
 5. kinnistute õuealadel, mis kuuluvad füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

Vallavalitsusel on õigus raskete ilmastikuolude korral jätta korraldamata lumetõrje teedel, kui antud tee ei halva oluliselt piirkonna elanike toimimist. Sellisel juhul avaldatakse vastav informatsioon valla kodulehel.

Vallavalitsus ei korralda transpordivahendite lumest väljatõmbamist. Õueala lumelükkamiseks teeb iga kinnistu omanik lükkajaga vajadusel eraldi kokkuleppe ja tasub selle eest ise.

Lumetõrje piirkonnad

Käesoleval talvel on valla territoorium  jagatud kuueks lumetõrje piirkonnaks.

Riigihanke tulemusel on vastavad lepingud sõlmitud järgmiste lumetõrjetööde teostajatega:

 • Piirkond 1 - OÜ Massiner (Andres Laurimäe, tel  5144207)  Pärnu-Jaagupi alevi tänavatel, teedel ja platsidel.
 • Piirkond 2 – OÜ Massiner (Andres Laurimäe, tel  5144207) Kodesmaa, Oese, Libatse, Langerma, Pallika, Arase, Aasa, Kaelase, Altküla, Rukkiküla ja Lehtmetsa  küla;
 • Piirkond 3 – OÜ Massiner (Andres Laurimäe, tel 5144207) Eerma, Enge, Salu ja Pööravere küla;
 • Piirkond 4 – OÜ Massiner (Andres Laurimäe, tel 5144207) Anelema, Mõisaküla, Tühjasma, Lehu, Eametsa ja Soosalu küla;
 • Piirkond 5 -  OÜ Massiner (Andres Laurimäe, tel 5144207) Ertsma, Tõrdu, Loomse, Tarva, Kangru, Halinga, Valistre, osaliselt Roodi ja Soosalu küla;
 • Piirkond 6 - OÜ Massiner (Andres Laurimäe, tel 5144207) Roodi, Kuninga, Vahenurme, Kablima, Sõõrike, Helenurme, Vee, Pereküla, Naartse, Vakalepa, Eense, Mäeküla, Maima, Sepaküla ja Pitsalu küla.

Vaata lisaks:

Lumetõrje endise Vändra valla piirkonnas

Lume lükkamise avalduste esitamine

Tasuta lumetõrjet teostatakse hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt endise valla elanikud.

Erateede omanikud, kes esitasid eelmisel tavel  lumelükkamise taotluse ei pea sellel aastal seda uuesti esitama.

Erateede omanikud, kes ei esitanud eelmisel aastal taotlust või kelle teel  lund ei lükatud ja soovivad käesoleval talvel vallalt oma alalise elukohani vallas viival erateellumetõrjet tellida, peavad esitama (tooma, saatma postiga või  e-kirjaga vald@pparnumaa.ee) avalduse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusse (avalduse vorm).

Eratee teekatte laius peab olema vähemalt 2,6 meetrit. Tee omanik tagab, et tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (näiteks ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett ja muud sellised) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest sõltumata. Tee omanik märgistab lumetõrje paremaks korraldamiseks teele mahapöörde (teeotsa), tee trassil asuvad ohtlikud või kaitset vajavad objektid ning vajadusel ka tee trassi 1 kuni 1,5 meetri kõrguselt helkur- või muude üheselt arusaadavate märkidega, mis tagavad nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest sõltumata. Tee omanik eemaldab tee kohalt puude oksad minimaalselt nelja meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1,5 meetri ulatuses mõlemal pool teed.

Erateel talihoolduse teostamise osutamise taotluse rahuldamise otsustab vallavalitsuse määratud ametnik eratee lisamisega vallateede lumetõrje nimekirja, peale kohapealset tee ülevaatust.

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE