Ehitus- ja planeerimisvaldkonna hanked

21.03.18

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse hankekord

Riigihanked avalikustatakse Riigihangete registris

Vallavanema 20.03.2018 käskkirjaga nr 15-3/18/2018 moodustati Põhja-Pärnumaa valla riigihangete läbiviimiseks riigihanke komisjon, mille koosseisu kuuluvad Mait Talvoja (esimees), Piret Müür ja Eve Lempu põhiliikmetena. Neljas komisjoni liige on hankeplaanis vastava hanke ee st vastutav isik.

Käimasolevad hanked

Riigihangete registris avaldati 15.02.2018 15:00 järgmine teade:

Hanketeade - TV02 (TV02)  hanke 194932, "Pärnu-Jaagupi Põhikooli renoveerimise ehitustööd" kohta.

Toimetaja: AHTI RANDMERE