Hanked

8.11.18

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse hankekord

Riigihanked avalikustatakse Riigihangete registris

Riigihangete piirmäärad ja muu kasulik teave

Vallavanema 20.03.2018 käskkirjaga nr 15-3/18/2018 moodustati Põhja-Pärnumaa valla riigihangete läbiviimiseks riigihanke komisjon, mille koosseisu kuuluvad Mait Talvoja (esimees), Piret Müür ja Eve Lempu põhiliikmetena. Neljas komisjoni liige on hankeplaanis vastava hanke ee st vastutav isik.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaan


Alustatud ja lepingu ootel riigihanked, mis on avaldatud Riigihangete registris:

Hanke viitenumber Hanke nimetus Seisund
199992 2018 - 2021 a. lumetõrjetööde teostamine Põhja-Pärnumaa valla kohalikel ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel. lepingu ootel

 

Täitmisel või teostatud riigihangete nägemiseks sisestage riigihangete registri otsingus hankija nimena "Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus" või hankija registrikood 77000234 ja vajutage "Otsi hankeid"

Toimetaja: AHTI RANDMERE