Hanked

25.04.18

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse hankekord

Riigihanked avalikustatakse Riigihangete registris

Vallavanema 20.03.2018 käskkirjaga nr 15-3/18/2018 moodustati Põhja-Pärnumaa valla riigihangete läbiviimiseks riigihanke komisjon, mille koosseisu kuuluvad Mait Talvoja (esimees), Piret Müür ja Eve Lempu põhiliikmetena. Neljas komisjoni liige on hankeplaanis vastava hanke ee st vastutav isik.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaan

Käimasolevad hanked

Riigihangete registris avaldati 15.02.2018 15:00 järgmine teade:

Hanketeade - TV02 (TV02)  hanke 194932, "Pärnu-Jaagupi Põhikooli renoveerimise ehitustööd" kohta.

Lihthanked:

Hanke nimetus: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse arhiivi korrastamine

Tähtaeg: 16. aprill 2018

Hankedokumendid

Nimistud

Toimetaja: AHTI RANDMERE