Kultuuri- ja spordivaldkonna blanketid

14.02.20

Kultuur, sport ja külaliikumine

Taotluse liik failiformaat
Mittetulundustegevuse toetuse taotlus pdf doc
Spordiklubide tegevustoetuse taotlus pdf doc
Tegevusaruanne mittetulundustegevuseks eraldatud vahendite kasutamise kohta pdf doc
Aruanne mittetulundustegevuseks eraldatud vahendite kasutamise kohta pdf doc
Osalejate registreerimisleht pdf doc
Hallatava asutuse ruumide üürileping   doc

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE