Hajaasustuse programm

25.02.19

Riigihalduse ministri 19.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/22 kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märts 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019. a.

INFO:  Rita Reppo, 44 73 705; 53482928, rita.reppo@pparnumaa.ee

Lisainfo https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

2019. a programmi taotluste ja aruannete vormid:

 

Varasemate aastate dokumendid:

 

Endise Halinga valla rahastatud projektid:

Endises Vändra vallas rahastatud projektid:

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE