Hajaasustuse programm

6.07.20

Riigihalduse ministri 22.01.2020 käskkirjaga nr 7 "Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva kinnitamine" kinnitati 2020.aastal hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17.veebruar 2020.a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprill 2020.a.

 

INFO:  keskkonnaspetsialist Kersti Tammiksaar, tel 4434049, 51995337, e-post kersti.tammiksaar@pparnumaa.ee

Lisainfo https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

2020.aasta programmi taotluste vormid:

 

2019. a programmi taotluste ja aruannete vormid:

 

Varasemate aastate dokumendid:

 

Endise Halinga valla rahastatud projektid:

Endises Vändra vallas rahastatud projektid:

 

Toimetaja: MARITTA SILLANDI