Eelnõud ja päevakorrad

21.02.18

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub  21. veebruaril 2018 kell 14.00 Vihtra Külakeskuses.

 

Päevakorra kava:

1.Informatsioon noortevolikogu tööst.

Ettekandja noorsootööspetsialist Margit Kadak.

2. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve (I lugemine) eelnõu eelarve seletuskiri

Ettekandja vallavanem Jane Mets

Kaasettekandjad finantsjuht Kaie Rätsepp, eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar, haridus-ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste, keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello.

3. Valitsuse liikme kinnitamine eelnõu

Ettekandja vallavanem Jane Mets

4. Isikliku kasutusõiguse seadmine eelnõu

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

5. Volituste andmine halduslepingu sõlmimiseks eelnõu

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

6. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna laiendamine eelnõu seletuskiri lisa 1

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

7. Nõusoleku andmine sõiduautode liisimiseks kasutusrendi korras eelnõu

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar ja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

8. Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse hankekord eelnõu seletuskiri

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

9. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus eelnõu seletuskiri

Ettekandja volikogu esimees Ülle Vapper

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

10. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku eelnõu seletuskiri

Ettekandja volikogu esimees Ülle Vapper

11. Pädevuse delegeerimine eelnõu seletuskiri

Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok

12. Vändra Alevivolikogu 23.05.2013 määruse nr 10 „Vändra Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine eelnõu seletuskiri

Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

13. Tootsi Vallavolikogu 23.03.2017 määruse nr 5 „Tootsi Hooldekodu kohamaksu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine eelnõu seletuskiri

Ettekandja sotsialaosakonna juhataja Anneli Kaljur

Kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm ja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert.

14. Määruste kehtetuks tunnistamine eelnõu seletuskiri

Ettekandja sotsialaosakonna juhataja Anneli Kaljur

15. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Põhja-Pärnumaa vallas eelnõu seletuskiri

Ettekandja abivallasekretär Ahti Randmere

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

16. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine eelnõu seletuskiri

Ettekandja vallasekretär Riini Õige

17. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 29.11.2017 otsuse nr 8 „Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine eelnõu

Ettekandja volikogu esimees Ülle Vapper.

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE