Volikogu istung

10.04.19

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 17. aprillil 2019 kell 14.00 Suurejõe
Rahvamajas
aadressil Vändra mnt 14 , Suurejõe küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.


Päevakorra kava:
1. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14. detsembri 2017 otsuse nr 16 „Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine

Ettekandja vallavanem Jane Mets
2. Sundvalduse seadmine
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar
3. Nõusoleku andmine riigihangete läbiviimiseks
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar
4. Toetusest loobumine
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja,
Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar
5. Vee-ettevõtja määramine
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja,
Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar
6. Jaoskonnakomisjonide koosseisude nimetamine
Ettekandja vallasekretär Riini Õige
7. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve täitmise seireanalüüs ja-aruanne
Ettekandja finantsjuht Kaie Rätsepp
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert
8. Keskkonnakomisjoni koosseisus muudatuse tegemine
Ettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello
9. Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord
Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane
Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste
Informatsioonid:

1. AS Mako tegemistest räägib juhataja Garri Suuk
2. Suurejõe Rahvamaja tegemistest räägib juhataja Heldi Raude

Ülle Vapper
volikogu esimees

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE