Eelnõud ja päevakorrad

16.04.18

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 18. aprillil  2018 kell 15.00 Vahenurme külas Vaheka seltsimajas.

 

Päevakorra kava:

 

  1. Piirkonna politsei aruanne.

Ettekandja Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnapolitseinik vanemkomissar Janek Saharenko

  1. Vändra Kultuurimaja põhimäärus eelnõu seletuskiri

            Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

            Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

  1. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri

            Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

            Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok

  1. Volikogu esindajate nimetamine eelnõu seletuskiri

            Ettekandja volikogu esimees Ülle Vapper

  1. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14. detsembri  2017 otsuse nr 16 „Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse  struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine eelnõu  lisa-struktuur seletuskiri

            Ettekandja vallavanem Jane Mets

  1. Halinga Vallavolikogu 21.11.2012 määruse nr 29  „Halinga valla põhimäärus" kehtetuks tunnistamine eelnõu seletuskiri

            Ettekandja vallasekretär Riini Õige

  1. OÜ Tootsi Kommunaal poolt võetava laenu kohustuse tagamine eelnõu seletuskiri

Ettekandja vallavanem Jane Mets

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

  1. Pärnu linnavolikogu pöördumine teiste omavalitsuste poole ja „Memorandum ühtsest piletihindade ja sõidusoodustuste süsteemist Pärnu linna ja maakonna avalikel bussiliinidel alates 1. juulist 2018. a." arutamine. Pöördumine Memorandum

Ettekandja Pärnumaa Ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuk

Kaasettekandja vallavanem Jane Mets

            Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

            Kaasettekandja eelarve komisjoni esimees Tiia Uffert

 

Ülle Vapper

volikogu esimees

Toimetaja: RIINI ÕIGE