Volikogu istung

6.12.18

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 19. detsembril 2018 kell 12.00
Vändra Kultuurimaja väikeses saalis
, aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Pärnu
maakond.


Päevakorra kava:
1. Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+"
Ettekandja SA Pärnumaa Arenduskeskuse arendusjuht Heiki Mägi
Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar


2. Laudaru kruusakarjääri korrastamistingimuste kohta arvamuse andmine
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello


3. AS Mako ja OÜ Tootsi Kommunaal ühinemislepingu heaks kiitmine
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar


4. Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello


5. Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muutmine
Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane
Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste


6. Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse põhimäärus
Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane
Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste


7. Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus
Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane
Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste


8. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 31 „Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord" muutmine
Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane
Kaasettekandja juhtivkomisjoni eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert
Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

9. Õpilastele sõidukulude hüvitamise kord
Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane
Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok


10. Määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine
Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane
Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok
Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar


11. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja volikogu esimees Ülle Vapper


12. Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve (I lugemine)
Ettekandja vallavanem Jane Mets
Kaasettekandjad finantsjuht Kaie Rätsepp
Kaasettekandja juhtivkomisjoni eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert
Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok
Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar
Kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm
Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste
Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello

Ülle Vapper
volikogu esimees

Toimetaja: AHTI RANDMERE