Volikogu istung

20.02.19

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 27. veebruaril 2019 kell 14.00 Põhja-Pärnumaa vallamajas, aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.

 

Päevakorra kava:

1. Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muutmine

Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane, kaasettekandja haridus- ja noosootöökomisjoni aseesimees Kaido Madisson

2. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur, kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm

3. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste määrad" muutmine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur, kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm

4. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 27 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine

Ettekandja abivallasekretär Ahti Randmere

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine

Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja, kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine

Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja, kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

7. Volikogu esindaja nimetamine Vändra Kultuurimaja nõukogu liikmeks

Ettekandja volikogu esimees Ülle Vapper

8. Arupärimisele vastamine: volikogu liikme Jaanus Rahula arupärimimisele „Põhja- Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018. a otsuse nr 17 täitmine kohta. Nõusoleku andmine riigihangete läbiviimiseks" (15.02.2019 nr 1-9/485)

Vastab abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

 

Ülle Vapper

volikogu esimees

Toimetaja: AHTI RANDMERE