Eelnõud ja päevakorrad

15.06.18

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 20. juunil 2018 kell 13.00 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev.

 

Päevakorra kava:

 

1. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve (II lugemine) eelnõu lisaeelarve seletuskiri

Ettekandja finantsjuht Kaie Rätsepp

Kaasettekandja vallavanem Jane Mets

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

2. Halinga valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine eelnõu aruanne revisjonikomisjoni aruanne (seotud ka punktidega 3-5)

Ettekandja pearaamatupidaja Eve Lempu

Kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Jaanus Rahula

3. Vändra valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine eelnõu aruanne

Ettekandja finantsjuht Kaie Rätsepp

Kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Jaanus Rahula

4. Vändra alevi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine eelnõu aruanne

Ettekandja raamatupidaja Raagna Urbalu

Kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Jaanus Rahula

5. Tootsi valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine eelnõu aruanne

Ettekandja Tootsi halduskeskuse juht Riina Kukk

Kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Jaanus Rahula

6. Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 (I lugemine) eelnõu tekstiline osa tegevuskava eelarvestrateegia

Ettekandja vallavanem Jane Mets

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

Kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello

7. Ühinenud omavalitsuste üldplaneeringute ülevaatamine eelnõu+seletuskiri

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

8. Kinnisasja omandamiseks loa andmine eelnõu+seletuskiri

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello

9. Peremehetute ehitiste hõivamine eelnõu+seletuskiri asendiplaan

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

10. Osaühingu Tootsi Kommunaal osakapitali suurendamine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine eelnõu põhikiri

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

11. Nõusoleku andmine soojusenergia ostmise riigihanke läbiviimiseks eelnõu+seletuskiri

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

12. Vallavara tasuta kasutusse andmise tingimuste muutmine eelnõu+seletuskiri

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

13. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord (II lugemine) eelnõu lisa1 lisa2

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

14. Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord eelnõu seletuskiri

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöö komisjoni esimees Priit Enok

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

15. Huvihariduse toetamise kord eelnõu seletuskiri

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok

16. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes perede noortele eelnõu seletuskiri lisa1 lisa2 lisa3 lisa4

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok

17. Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord eelnõu seletuskiri

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

18. Vändra Alevivolikogu 20. veebruari 2014 määruse nr 4 „Vändra Gümnaasiumi põhimäärus" kehtetuks tunnistamine eelnõu seletuskiri

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok

19. Kohanime määramise kord eelnõu seletuskiri

Ettekandja vallasekretär Riini Õige

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

 

Ülle Vapper

volikogu esimees

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE