Tööplaan

24.04.19

Põhja-Pärnumaa valla põhimääruse § 60 kohaselt kavandab valitsus oma tööd, lähtudes seadustest ja seaduse alusel antud õigusaktidest, volikogu määrustest ja otsustest, valitsuse määrustest ja korraldustest ning valla ja valitsuse nimel sõlmitud lepingutest.

Valitsus kinnitab tööplaani hiljemalt 1. veebruariks. Tööplaan avalikustatakse valla veebilehel hiljemalt 10. tööpäeval pärast tööplaani vastuvõtmist. Muudatused ja täiendused tööplaani kinnitatakse vastavalt vajadusele (põhimääruse § 61 lg 2).

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 2019. aasta tööplaan (kinnitatud Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 27).

Toimetaja: AHTI RANDMERE