Valitsuse komisjonid

2.03.20
Komisjoni nimi Komisjoni esimees Komisjoni aseesimees Liikmed
Sotsiaalkomisjon Anneli Kaljur Evelin Rikker Kersti Tilk, Külli Karits, Krista Lindmäe, Kerttu-Kaia Kesler ja Eret Pank

Komisjoni töövaldkond on sotsiaalvaldkonna eelnõude kooskõlastamine, vajadusel arvamuse andmine vallavalitsusele sotsiaal - ja tervishoiu valdkonda puutuvates küsimustes, toetuste ja teenuste määramise, maksmise ning muu abi andmisega seotud vaidluste lahendamine.

 

Komisjoni nimi Komisjoni esimees Komisjoni aseesimees Liikmed
Laste ja perede komisjon Kerttu-Kaia Kesler Anneli Kaljur Evelin Ivanov, Reilika Kivisild, Ester Esula, Piret Sults, Aet Lepla

Komisjoni ülesanneteks on:

  • osutada lisatuge lastekaitsespetsialistidele keeruliste juhtumite lahendamisel;
  • luua valdkondadeülene strateegiline võrgustik, mis toetab ennetustegevust ning laste
  • õiguste ja heaolu tagamist;
  • osaleda omavalitsuse arengudokumentide koostamisel ja tegevuste elluviimisel, eesmärgiga hinnata ja toetada laste õiguste ning heaolu tagavate põhimõtete järgimist;
  • kaasata vajadusel komisjoni töösse muid spetsialiste.
Toimetaja: RIINI ÕIGE