Valitsuse komisjonid

7.03.18
Komisjoni nimi Komisjoni esimees Komisjoni aseesimees Liikmed
Sotsiaalkomisjon Anneli Kaljur Evelin Rikker Kersti Tilk, Külli Reisel, Maris Heldja-Pärn

 

 

Komisjoni töövaldkond on sotsiaalvaldkonna eelnõude kooskõlastamine, vajadusel arvamuse andmine vallavalitsusele sotsiaal - ja tervishoiu valdkonda puutuvates küsimustes, toetuste ja teenuste määramise, maksmise ning muu abi andmisega seotud vaidluste lahendamine.

Toimetaja: AHTI RANDMERE