Vallavalitsus kui täitevorgan

1.02.18

Vallavalitsust  juhib vallavanem Jane Mets.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on valla täitevorgan, mille moodustab vallavanem ja kinnitab ametisse vallavolikogu. Vallavalitsuse töövorm on istung. Vallavalitsuse istungid toimuvad  üks kord nädalas.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kui täitevorgan on 6-liikmeline, mille koosseisu kuuluvad vallavanem, kaks abivallavanemat ja kolm vallavalitsuse liiget. Üks valitsuse liikme ametikoht on täitmata.

Nimi Ametinimetus Telefon E-mail
Jane Mets vallavanem +372 5029743 jane.mets@pparnumaa.ee
Tarvi Tasane abivallavanem +372 5235244 tarvi.tasane@pparnumaa.ee
Kaie Rätsepp valitsuse liige   kaie.ratsepp@pparnumaa.ee
Riina Kukk valitsuse liige   riina.kukk@pparnumaa.ee
Kersti Tilk valitsuse liige   kersti.tilk@pparnumaa.ee
  abivallavanem    

 

Toimetaja: TARVI TASANE