Teenistuskohtade koosseis

10.05.18

Lisa Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 18. aprilli 2018 otsusele nr 31

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Ametikoht

Töökoht

 

Majandusosakond

Majandusosakonna juhataja/abivallavanem

1

 

Tähtajatu

Vallavaraspetsialist

1

 

Tähtajatu

Majandusspetsialist

2

 

Tähtajatu

Ehitusspetsialist

1

 

Tähtajatu

Teedespetsialist

1

 

Tähtajatu

Planeerimise- ja arenguspetsialist

1

 

Tähtajatu

Maakorraldaja

1

 

Tähtajatu

Keskkonnaspetsialist

1

 

Tähtajatu

Jurist

1

 

Tähtajatu

Bussijuht

 

2

Tähtajatu

Kalmistuvaht

 

2,5

Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

10

4,5

 

Haridus- ja kultuuriosakond

 

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja/abivallavanem

1

 

Tähtajatu

Haridusspetsialist

1

 

Tähtajatu

Kultuuri- ja sporditööspetsialist

1

 

Tähtajatu

Noorsootööspetsialist

1

 

Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

4

 

 

Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

Sotsiaaltööspetsialist

5

 

Tähtajatu

Lastekaitsespetsialist

2

 

Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

8

 

 

Rahandusosakond

Rahandusosakonna juhataja-pearaamatupidaja

1

 

Tähtajatu

Raamatupidaja

 

4

Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

1

4

 

Vallavanema otsealluvuses

Finantsjuht

1

 

Tähtajatu

Vallakantselei

Vallasekretär

1

 

Tähtajatu

Abivallasekretär

1

 

Tähtajatu

Andmekaitse- ja personalispetsialist

1

 

Tähtajatu

Registripidaja

1

 

Tähtajatu

IT-spetsialist

 

1,5

Tähtajatu

Sekretär-registripidaja

2

 

Tähtajatu

Koristaja

 

2,3

Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

6

3,8

 

Vallavanema otsealluvuses

Tootsi Halduskeskuse juht

1

 

Tähtajatu

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

31

12,3

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE