Teenistuskohtade koosseis

27.12.17

Lisa Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14. detsembri 2017 otsusele nr 16

Struktuuriüksus Teenistuskoha nimetus Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus Tähtajalisus
Ametikoht Töökoht  
Majandusosakond Majandusosakonna juhataja/abivallavanem 1   Tähtajatu
Vallavaraspetsialist 1   Tähtajatu
Majandusspetsialist 2   Tähtajatu
Ehitusspetsialist 1   Tähtajatu
Teedespetsialist 1   Tähtajatu
Planeerimise- ja arenguspetsialist 1   Tähtajatu
Maakorraldaja 1   Tähtajatu
Maakorraldaja 2   Tähtajaline, kuni 31.01.2018
Keskkonnaspetsialist 1   Tähtajatu
Jurist 1   Tähtajatu
Majandustöötaja   2 Tähtajatu
Bussijuht   2 Tähtajatu
Kalmistuvaht   2,5 Tähtajatu
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 12 6,5  
Haridus- ja kultuuriosakond Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja/abivallavanem 1   Tähtajatu
Haridusspetsialist 1   Tähtajatu
Kultuuri- ja sporditööspetsialist 1   Tähtajatu
Noorsootööspetsialist 1   Tähtajatu
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 4    
Sotsiaalosakond Sotsiaalosakonna juhataja 1   Tähtajatu
Sotsiaaltööspetsialist 5   Tähtajatu
Lastekaitsespetsialist 2   Tähtajatu
Hooldustöötaja   5 Tähtajatu
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 8 5  
Rahandusosakond Rahandusosakonna juhataja-pearaamatupidaja 1   Tähtajatu
Raamatupidaja   4 Tähtajatu
Raamatupidaja   3 Tähtajaline, kuni 31.03.2018
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 1 7  
Vallavanema otsealluvuses Finantsjuht 1   Tähtajatu
Vallakantselei Vallasekretär 1   Tähtajatu
Abivallasekretär 1   Tähtajatu
Andmekaitse- ja personalispetsialist 1   Tähtajatu
Registripidaja 1   Tähtajatu
IT-spetsialist   1,5 Tähtajatu
Sekretär-registripidaja 2   Tähtajatu
Koristaja   2,0 Tähtajatu
  Koristaja   0,4 Tähtajaline, kuni 31.01.2018
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 6 3,9  
Vallavanema otsealluvuses Tootsi Halduskeskuse juht 1   Tähtajatu
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ametikohtade ja töökohtade koormus kokku 33 22,4  
sh tähtajalised ametikohad ja töökohad 2 3,4  

 

Toimetaja: ANDRUS PEETSON