Eelarve ja majandusaasta aruanded

28.06.18

Põhja-Pärnumaa vald

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve

Eelarve täitmine 31.03.2018 seisuga

2018. a eelarve täitmise seireanalüüs I kvartal

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve eelnõu (määrus eelnõu, lisa 1 ja lisa 2)

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve eelnõu

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I liseelarve

Halinga valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Vändra valla 2017. aasta majandusaasta aruanne

Vändra alevi 2017. aasta majandusaasta aruanne

Tootsi valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Halinga valla 2017. aasta eelarve

Halinga valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Halinga valla 2017. aasta II kvartali seirearuanne  (analüüs

Vändra alevi 2017. aasta eelarve

Vändra valla 2017. aasta eelarve

Tootsi valla eelarve

Toimetaja: RIINI ÕIGE