Eelarve ja majandusaasta aruanded

10.05.18

Põhja-Pärnumaa vald

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve

Eelarve täitmine 31.03.2018 seisuga

2018. a eelarve täitmise seireanalüüs I kvartal

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve eelnõu (määrus eelnõu, lisa 1 ja lisa 2)

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve eelnõu

Halinga valla 2017. aasta eelarve

Halinga valla 2017. aasta II kvartali seirearuanne  (analüüs

Vändra alevi 2017. aasta eelarve

Vändra valla 2017. aasta eelarve

Tootsi valla eelarve

Toimetaja: AHTI RANDMERE