Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna blanketid

27.06.19

Toimetulekutoetuse taotlus

  failiformaat
Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus doc pdf
I klassi astuja toetuse taotlus doc pdf
Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus doc pdf
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus doc pdf
Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus doc pdf
Toitlustamise eest tasumisest vabastamise taotlus doc pdf

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse taotlus

doc pdf

 

Arvutiga täites peate blanketi esmalt salvestama oma arvutisse, seejärel täitma, digitaalselt allkirjastamaja ja saatma e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Haridusvaldkonna blanketid

13.02.19

Arvutiga täites peate dokumendi salvestama, digitaalselt allkirjastamaja ja seejärel saatma e-kirjaga. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Vändra Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Aadressilt http://www.pjmk.ee/dokumendid.php leiate järgmised blanketid:

 • Astumine beebikooli
 • Astumine eelõppesse
 • Astumine põhiõppesse
 • Lahkumisavaldus
 • Garantiikiri

Pärnu-Jaagupi Põhikool

Aadressilt https://pjkool.ee/et/blanketid leiate järgmised blanketid:

 • Avaldus 1. klassi astumiseks
 • Avaldus 2.-9. klassi astumiseks
 • Avaldus põhikoolist lahkumiseks
 • Avaldus pikapäeva rühma astumiseks
Toimetaja: AHTI RANDMERE

Kultuurivaldkonna blanketid

16.05.19

Kultuur, sport ja külaliikumine

 • Mittetulundustegevuse toetuse taotlus pdf doc
 • Spordiklubide tegevustoetuse taotlus pdf doc
 • Tegevusaruanne mittetulundustegevuseks eraldatud vahendite kasutamise kohta pdf doc
 • Aruanne mittetulundustegevuseks eraldatud vahendite kasutamise kohta pdf doc
 • Osalejate registreerimisleht pdf doc
 • Hallatava asutuse ruumide üürileping doc

 

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Spordivaldkonna blanketid

1.12.17
Toimetaja: ANDRUS PEETSON

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna blanketid

24.05.18

Riigi poolt kinnitatud taotluste ja teatiste vormid:

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Keskkonnavaldkonna blanketid

11.04.19
Toimetaja: ANDRUS PEETSON

Jäätmemajandusvaldkonna blanketid

23.01.19
Vormi nimetus Faili formaat
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuse taotluse vorm pdf docx
Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks pdf docx
Taotlus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks pdf docx
Ehitusjäätmete õiend pdf docx
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus pdf odt

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Ettevõtlusvaldkonna blanketid

7.12.17
123
Toimetaja: ANDRUS PEETSON