Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna blanketid

2.09.20
  failiformaat
Toimetulekutoetuse taotlus odt  
Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus odt  
I klassi astuja toetuse taotlus odt pdf
Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus odt  
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus doc pdf
Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus odt  
Toitlustamise eest tasumisest vabastamise taotlus odt  

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse taotlus

doc pdf

 

Arvutiga täites peate blanketi esmalt salvestama oma arvutisse, seejärel täitma, digitaalselt allkirjastamaja ja saatma e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Toimetaja: JULIA ERM

Haridusvaldkonna blanketid

21.09.20

Arvutiga täites peate dokumendi salvestama, digitaalselt allkirjastama ja ja seejärel saatma e-kirjaga. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Vändra Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Aadressilt http://www.pjmk.ee/dokumendid.php leiate järgmised blanketid:

  • Astumine beebikooli
  • Astumine eelõppesse
  • Astumine põhiõppesse
  • Lahkumisavaldus
  • Garantiikiri

Pärnu-Jaagupi Põhikool

Aadressilt https://pjkool.ee/et/blanketid leiate järgmised blanketid:

  • Avaldus 1. klassi astumiseks
  • Avaldus 2.-9. klassi astumiseks
  • Avaldus põhikoolist lahkumiseks
  • Avaldus pikapäeva rühma astumiseks
Toimetaja: JULIA ERM

Kultuuri- ja spordivaldkonna blanketid

29.09.20

Kultuur, sport ja külaliikumine

Taotluse liik failiformaat
Mittetulundustegevuse toetuse taotlus pdf doc
Spordiklubide tegevustoetuse taotlus pdf doc
Tegevusaruanne mittetulundustegevuseks eraldatud vahendite kasutamise kohta pdf doc
Aruanne mittetulundustegevuseks eraldatud vahendite kasutamise kohta pdf doc
Osalejate registreerimisleht pdf doc
Hallatava asutuse ruumide üürileping   doc
Raamatukogu lugejaks registreerimise avaldus pdf  
Avaliku ürituse teade  e-vorm pdf odt

 

Toimetaja: JULIA ERM

Spordivaldkonna blanketid

1.12.17
Toimetaja: ANDRUS PEETSON

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna blanketid

13.02.20

Riigi poolt kinnitatud taotluste ja teatiste vormid:

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Keskkonnavaldkonna blanketid

22.07.19
Toimetaja: AHTI RANDMERE

Jäätmemajandusvaldkonna blanketid

22.07.19
Vormi nimetus Faili formaat
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuse taotluse vorm (e-vorm) pdf docx
Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks pdf docx
Taotlus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks pdf docx
Ehitusjäätmete õiend pdf docx
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus pdf odt

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Majandusvaldkonna blanketid

22.07.19
Reklaamimaksu deklaratsioon pdf doc e-vorm
Reklaami paigaldusloa taotlus pdf doc e-vorm

 

Reklaami paigaldamise kord

Reklaamimaksu kehtestamine

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Ettevõtlusvaldkonna blanketid

7.12.17
123
Toimetaja: ANDRUS PEETSON