Valla osalusega ettevõtted ja MTÜ-d

23.08.18

Eesti Linnade ja Valdade Liit

AS Mako

AS Mako on 100% valla omanduses olev äriühing, mille põhiülesanne on veevarustuse ja heitvee kanaliseerimise teenuse pakkumine.

OÜ Tootsi Kommunaal

Valla osalusega ettevõttena tegutseb Tootsi alevis  OÜ Tootsi Kommunaal. Tegevusvaldkond: elamu-ja kommunaalmajanduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste osutamine ning heakorra, teede ja tänavate korrashoid Tootsi vallas.

  • Asukoht: Kooli tn 10, Põhja-Pärnumaa vald
  • Kontakt telefon: 44 68 292
  • e-post: tootsikommunaal@gmail.com 
  • Juhataja: Kalle Lehtemaa (kontakt: 51929055)
  • Raamatupidaja: Lia Janson
Toimetaja: ANDRUS PEETSON