Uudised ja teated

14. jaanuaril 2019 alustab uus maakonna bussiliin nr 334 Pärnu-Märjamaa , mis sõidab...

Uus bussiliin Pärnu-Märjamaa

14. jaanuaril 2019 alustab uus maakonna bussiliin nr 334 Pärnu-Märjamaa , mis sõidab...

1. veebruarist 2019 on Tootsi Hooldekodu köögist väljamüüdava toidu hinnaks sotsiaalabi...

Muutuvad Tootsi Hooldekodu teenuste hinnad

1. veebruarist 2019 on Tootsi Hooldekodu köögist väljamüüdava toidu hinnaks sotsiaalabi...

Põhja-Pärnumaa vallas elab 1. jaanuari 2019 seisuga 8381 inimest. Täpsem info külade kaupa siin ...

Valla elanike arv 1. jaanuari seisuga

Põhja-Pärnumaa vallas elab 1. jaanuari 2019 seisuga 8381 inimest. Täpsem info külade kaupa siin ...

Sotsiaalministeeriumi veebilehel antakse ülevaade 1. jaanuaril 2019 toimuvatest muudatustest...

2019. aasta muudatused sotsiaalvaldkonnas

Sotsiaalministeeriumi veebilehel antakse ülevaade 1. jaanuaril 2019 toimuvatest muudatustest...

1. Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+". Arengustrateegia kiideti heaks ( määrus nr 62 ). ...

Volikogu 19.12.2018 istungi kokkuvõte

1. Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+". Arengustrateegia kiideti heaks ( määrus nr 62 ). ...

20.detsembril saabus meile teade SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, et on rahuldatud meie...

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab kolme küla ühisveevärgi projekti

20.detsembril saabus meile teade SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, et on rahuldatud meie...

Projekti käigus rekonstrueeriti alevi reoveepuhasti ning korrastati kaks reoveepumplat:...

Projekt: Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine, nr 13772, on realiseeritud

Projekti käigus rekonstrueeriti alevi reoveepuhasti ning korrastati kaks reoveepumplat:...

Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja...

Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida

Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja...

1. detsembril toimus Halinga ja Tootsi piirkonna eakate aastalõpupidu Halinga Restoranis. Peol...

1. detsembril toimus Halinga ja Tootsi piirkonna eakate aastalõpupidu

1. detsembril toimus Halinga ja Tootsi piirkonna eakate aastalõpupidu Halinga Restoranis. Peol...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 05.12.2018 korraldusega nr 421 kinnitati munitsipaalhuvikooli...

1. jaanuaril 2019 muutuvad valla huvikoolide õppetasud

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 05.12.2018 korraldusega nr 421 kinnitati munitsipaalhuvikooli...

Seoses oluliste hinnamuutustega jäätmekäitluse valdkonnas (tõusnud on nii jäätmete...

Teade jäätmete äraveoteenuse hinna muutmise kohta Tootsi alevis

Seoses oluliste hinnamuutustega jäätmekäitluse valdkonnas (tõusnud on nii jäätmete...

Lastekaitseseaduses (LasteKS) kirjeldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded...

Vallas moodustati laste ja perede komisjon

Lastekaitseseaduses (LasteKS) kirjeldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded...

Konkurss vee-ettevõtja MAKO juhatuse liikme ametikoha täitmiseks ...

Konkurss vee-ettevõtja AS Mako juhatuse liikme ametikoha täitmiseks

Konkurss vee-ettevõtja MAKO juhatuse liikme ametikoha täitmiseks ...

Pärnu-Jaagupi Spordikeskus on suletud 24. detsember 2018 kuni 1. jaanuar 2019. a. ja avatud...

Muudatused vallaasutuste pühadeaegsetes lahtiolekuaegades

Pärnu-Jaagupi Spordikeskus on suletud 24. detsember 2018 kuni 1. jaanuar 2019. a. ja avatud...

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub   19. detsembril 2018 kell 12.00...

Volikogu istung

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub   19. detsembril 2018 kell 12.00...

Seoses Lelle-Pärnu rongi ära jäämisega ja uue bussiliini nr 333 käivitumisega alates 09.12.2018...

Maakonnaliin nr 97-1 Vändra-Viluvere suletakse

Seoses Lelle-Pärnu rongi ära jäämisega ja uue bussiliini nr 333 käivitumisega alates 09.12.2018...

Kutsume õigusrikkumisi toime pannud noori jagama oma kogemusi! Oodatud on ka lapsevanemate...

Sotsiaalkindlustusamet kutsub õigusrikkumisi toime pannud noori jagama oma kogemusi

Kutsume õigusrikkumisi toime pannud noori jagama oma kogemusi! Oodatud on ka lapsevanemate...

Statistikaamet alustab pühapäeval, 9. detsembril leibkonna eelarve uuringut , millega...

Detsembris algab leibkonna eelarve uuring

Statistikaamet alustab pühapäeval, 9. detsembril leibkonna eelarve uuringut , millega...

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 1 punktidest 1-3 ja 5 lähtudes teatab...

Teade õhusaasteloa taotluse saamisest

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 1 punktidest 1-3 ja 5 lähtudes teatab...

Alates 9. detsembrist 2018 alustab bussiliin nr 333 Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla , mis...

Bussiliini nr 333 graafik alates 9. detsembrist

Alates 9. detsembrist 2018 alustab bussiliin nr 333 Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla , mis...