Uudised ja teated

16. mail 2019 kell 17.00 toimub sügisel Pärnu-Jaagupi Põhikooli 1. klassi tulevate laste...

Alanud on vastuvõtt Pärnu-Jaagupi Põhikooli 1. klassi

16. mail 2019 kell 17.00 toimub sügisel Pärnu-Jaagupi Põhikooli 1. klassi tulevate laste...

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi...

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvooru pikendamine

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi...

1. Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve . Eelarve kinnitati määrusena nr 1 . Eelarve...

Volikogu 23.01.2019 istungi kokkuvõte

1. Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve . Eelarve kinnitati määrusena nr 1 . Eelarve...

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 23.01.2019 otsusega nr 2 otsustati panna avalikkusele tutvumiseks...

Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muudatuse ja seletuskirja avalik väljapanek

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 23.01.2019 otsusega nr 2 otsustati panna avalikkusele tutvumiseks...

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi...

Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi...

Põhja-Pärnumaa valla hallatavatest asutustest pakub üldhooldusteenust Vändra Alevi...

Sotsiaalteenuste hinnad Põhja-Pärnumaal

Põhja-Pärnumaa valla hallatavatest asutustest pakub üldhooldusteenust Vändra Alevi...

Vändra Alevi Hoolekandekeskus otsib oma kollektiivi HOOLDAJAT , kellel on keskharidus või...

Vändra Alevi Hoolekandekeskus otsib oma kollektiivi HOOLDAJAT

Vändra Alevi Hoolekandekeskus otsib oma kollektiivi HOOLDAJAT , kellel on keskharidus või...

Alates 14. jaanuarist 2019 käivitus rahvastikuregistri juurdepääsutaotluste portaal , mille...

Käivitus Rahvastikuregistri juurdepääsutaotluste portaal

Alates 14. jaanuarist 2019 käivitus rahvastikuregistri juurdepääsutaotluste portaal , mille...

Põhja-Pärnumaa vallas registreeriti 2018. aastal kokku 71 sündi, neist 41 poissi ja 30...

Perekonnasündmused 2018. aastal

Põhja-Pärnumaa vallas registreeriti 2018. aastal kokku 71 sündi, neist 41 poissi ja 30...

Tasuta nõustamise eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude...

Eesti Puuetega Inimeste Koda pakub nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele

Tasuta nõustamise eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude...

14. jaanuaril 2019 alustab uus maakonna bussiliin nr 334 Pärnu-Märjamaa , mis sõidab...

Uus bussiliin Pärnu-Märjamaa

14. jaanuaril 2019 alustab uus maakonna bussiliin nr 334 Pärnu-Märjamaa , mis sõidab...

1. veebruarist 2019 on Tootsi Hooldekodu köögist väljamüüdava toidu hinnaks sotsiaalabi...

Muutuvad Tootsi Hooldekodu teenuste hinnad

1. veebruarist 2019 on Tootsi Hooldekodu köögist väljamüüdava toidu hinnaks sotsiaalabi...

Põhja-Pärnumaa vallas elab 1. jaanuari 2019 seisuga 8381 inimest. Täpsem info külade kaupa siin ...

Valla elanike arv 1. jaanuari seisuga

Põhja-Pärnumaa vallas elab 1. jaanuari 2019 seisuga 8381 inimest. Täpsem info külade kaupa siin ...

Sotsiaalministeeriumi veebilehel antakse ülevaade 1. jaanuaril 2019 toimuvatest muudatustest...

2019. aasta muudatused sotsiaalvaldkonnas

Sotsiaalministeeriumi veebilehel antakse ülevaade 1. jaanuaril 2019 toimuvatest muudatustest...

1. Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+". Arengustrateegia kiideti heaks ( määrus nr 62 ). ...

Volikogu 19.12.2018 istungi kokkuvõte

1. Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+". Arengustrateegia kiideti heaks ( määrus nr 62 ). ...

20.detsembril saabus meile teade SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, et on rahuldatud meie...

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab kolme küla ühisveevärgi projekti

20.detsembril saabus meile teade SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, et on rahuldatud meie...

Projekti käigus rekonstrueeriti alevi reoveepuhasti ning korrastati kaks reoveepumplat:...

Projekt: Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine, nr 13772, on realiseeritud

Projekti käigus rekonstrueeriti alevi reoveepuhasti ning korrastati kaks reoveepumplat:...