Uudised ja teated

« Tagasi

Jäätmetekke vähendamise nädal - parim prügi on see, mida pole tekitatud!

Novembri eelviimane nädal on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks. Eestis korraldatakse seda 21.11 kuni 06.12.2020.a. Selle raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse säästlikult kasutama. Nädala eesmärk on teadlikkuse suurendamine jäätmetekke vähendamise osas. Selleks, et tootmine ja tarbimine oleks jätkusuutlik, peaks toodetel olema pikem kasutusiga, olema lihtsasti parandatavad ning ringlussevõetavad. Nii vähendatakse uute toodete tootmise vajadust ning jäätmete teket.

Jäätmetekke nädala märksõnad on: Vähenda ja väldi jäätmete teket ning korduskasuta.

1. Vähenda ja väldi jäätmete teket

Vähendamise all mõeldakse väiksema materjali koguse kasutamist ning ära visatava materjali hulga vähendamist. Ehk jäätmetekke vähendamine on nii otsene jäätmetekke vältimine kui ka tekkivate jäätmekoguste vähendamine. Jäätmetekke vähendamine hõlmab nii meetmeid kui tegevusi, mis ennetavad toote ja materjali muutumist jäätmeteks.

Kuidas vähendada jäätmeteket igapäevaelus? Mõned lihtsad nipid:

* Kasuta postkastil „Ainult tellitud post" kleebist.

* Joo kraanivett.

* Osta kohv termostopsi.

* Kasuta ostunimekirja, et vältida ebavajalikke oste.

* Kontrolli „parim enne" kuupäevi, et vältida toidujäätmete tekkimist.

* Eelista pakendamata puu- ja köögivilju ning teisi tooteid.

* Kiiresti mitte rikneva toidu puhul eelista suuremat pakendit.

* Keeldu kilekotist.

* Serveeri mõistlikud portsjonid, sest prügikasti pole tarvis toita.

* Kasuta toidu tegemisel ära ülejäägid.

* Prindi vähem, kasuta kahepoolset printimist.

* Alusta kompostimisega, kasuta selleks kompostiljoni abi: https://www.kompostiljon.ee/kompostimine/

Jäätmetekke vähendamine aitab hoida kokku loodusressursse ja vähendada saaste hulka.

Suur osa jäätmetest on väärtuslik materjal, millest saab hõlpsalt uusi tooteid valmistada. Selleks, et väärtuslik materjal ei läheks raisku, on oluline jäätmed liigiti koguda.

Et oleks jäätmeid lihtsam sorteerida valmista endale sorteerimisratas, juhendi leiad siit: https://www.envir.ee/sites/default/files/km_j22tmeratas_180mm_prew_8.12.pdf

 2. Korduskasuta

Toodete korduskasutamine on jäätmetekke vähendamise järel teine parim valik!

Korduskasutamine tähendab toodete või nende osade taastamist ja korduskasutamist ehk nii korduskasutuseks ettevalmistamist kui toodete korduvalt kasutamist esialgsel otstarbel.

Esemete korduskasutamine vähendab materjali ja energia kasutamist, õhku paisatava saaste kogust ning looduskeskkonna halvenemist.

Kuidas sobitada korduskasutamine igapäevaellu? Mõned keskkonnasõbralikud nipid:

* Anneta vanad riided ja mänguasjad.

* Võta poodi oma kott kaasa.

* Osta kasutatud tooteid (riided, raamatud, mänguasjad, mööbel, elektroonika).

* Vaheta asju sõprade ja tuttavatega.

* Korduskasuta kontoritarbeid või anneta need koolidele, sotsiaalsetele ettevõtetele või taaskasutuskeskustele.

* Laena tööriistu.

* Kasuta vanu esemeid ja materjale loominguliselt, et anda neile uus elu.

* Paranda esemeid ja kodumasinaid.

*  Eelista laetavaid patareisid ning täidetavaid tooteid.

Miks on korduskasutus tähtis?

Korduskasutamine võitleb sama probleemi vastu nagu vähendamine:

Igapäevaselt tekkivad prügi kogused on liiga suured! Tõstes toodete eluiga läbi korduskasutuse või valmistades tooteid ette korduskasutuseks (disainimine, parandamine, puhastame jms) vähendame tekkivate jäätmete hulka. Korduskasutus panustab oluliselt säästvasse arengusse, sest see mitte ainult ei edenda keskkonnakaitset läbi jäätmetekke vältimise, vaid toob kaasa ka majandusliku tulu ning aitab kaasa sotsiaalsete eesmärkide täitmisele.

Tänapäeval on raske mitte puutuda igapäevaselt kokku prügiga. Igasugune tarbimine eeldab ka rohkemal või vähemal määral prügi teket. Selleks, et hoida meie elukeskkonda inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist nii palju kui võimalik vältida ning tekkinud jäätmed keskkonnasõbralikult koguda ja käidelda.

Rohkem infot: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmetekke-vahendamine

18.11-02.12.2020 viiakse autoromud tasuta ära!

Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta sinna, kust tollest tehakse midagi uut. 18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad BLRT Refonda, Eesti Autolammutuste Liit ja  Kuusakoski AS autoromud üle Eesti tasuta ära. Kui Sinu koduõuel seisab selline autoromu millest soovid vabaneda, siis võta ühendust telefonidel: BLRT Refonda 1817,  Eesti Autolammutuste Liit 57877233 või Kuusakoski AS 13660.