Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte 22.oktoobri volikogu istungist

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 36s istung toimus 22. oktoobril 2020.a Vändra Halduskeskuses, volikogu saalis. Koosolekult puudusid volikogu liige Tarmo Lehiste ja Kaido Madisson.

  • Otsustati määrata  Põhja-Pärnumaa valla 2020., 2021. ja 2022. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannete audiitorkontrolli teostajaks Infora OÜ
  • Kinnitati muudatus Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuris- ja teenistuskohtade koosseisus
  • Kinnitati Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse liikmeks Kerstin Sempelson  valitsuse liikme Kaie Rätsepp asemel
  • Kinnitati „Põhja- Pärnumaa hariduse- ja noorsootöö arengukava aastani 2040"
  • Lõpetati „Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2021-2024" I lugemine. Arengukava on avalikustatud ning  parandusettepanekuid oodatakse kuni 6. novembrini 2020.a.  Arengukava avalikud arutelud toimuvad 2. novembril 2020.a kell 17.00 Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses, 3. novembril 2020.a kell 17.00 Tootsi Halduskeskuses ja 4. novembril 2020.a. kell 17.00 Vändra Halduskeskuses.
  • Muudeti Põhja- Pärnumaa Vallavolikogu 19. septembri 2018.a määrust nr 37 „Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord". Määruse muudatusega täpsustatakse valla aukodaniku ja valla vapimärgi kujunduse osa.
  • Muudeti Põhja- Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 otsuse nr 27 „Esindajate nimetamine Põhja- Pärnumaa valla haridusasutuste hoolekogudesse" ning kinnitati Vändra Lasteaia hoolekogu liikmeks volikogu liige Eha Kuldkepp
  • Anti kirjalik nõusolek laskepaiga rajamiseks Veiko Esulale laskepaiga rajamiseks asukohaga Põhja-Pärnumaa vald, Vahno-Pärna kinnistu.
  • Põhja- Pärnumaa Vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni esimeheks valiti Roman Kiveste ja aseesimeheks Raul Peetson.

Videosalvestust istungist on võimalik vaadata valla kodulehe kaudu aadressil: www.pparnumaa.ee

 

Ülle Vapper