Uudised ja teated

« Tagasi

Oodatakse haridusvaldkonna aunimetuse kandidaate !

10. septembriks saab igaüks esitada  kandidaate järgmistele haridusvaldkonna aunimetustele:

Aasta hariduse teo aunimetus

Aasta hariduse teo aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada Põhja-Pärnumaa valla koolieelseid lasteasutusi, üldhariduskoole ja huvikoole ettevõtmise või muu tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud hariduse arengusse.

Aasta hariduse sõbra aunimetus

Aasta hariduse sõbra aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada isikut, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust.

Aasta noorõpetaja aunimetus

Aasta noorõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on kuni kolmekümneaastane, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud vallas õpetajana kuni kolm aastat.

Aasta kooliõpetaja aunimetus

Aasta kooliõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule.

Aasta klassijuhataja aunimetus

Aasta klassijuhataja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule ning ühtsustunde loomisele.

Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus

Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.

Aasta huvihariduse õpetaja

Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

Ettepanekuid saab esitada:

1) valla veebilehel oleva e-vormi abil. Selleks peab ettepaneku esitaja sisenema enne vormi täitma asumist veebilehele ID-kaardi või Mobiil-ID abil (vajuta rohelisel ribal "LOGI SISSE"), avama vasakul menüüst tunnustamise ning täitma vormil vajalikud lahtrid ja vajutama nupule saada

või

2) elektroonselt e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee. Ettepanekus märgitakse esitatava kandidaadi andmed (nimi, asutus/ametikoht, kontaktid), millist tunnustust taotletakse, põhjendus, miks kandidaat või tegu väärib tunnustust ja kandidaadi esitaja andmed.

Alus: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 09.04.2019 määrus nr 5 „Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustamise statuut"