Uudised ja teated

« Tagasi

Kandidaatide esitamine sotsiaalvaldkonna tunnustamiseks

Alates 01. augustist kuni 30. septembrini saab esitada sotsiaalvaldkonna tunnustamiseks kandidaate järgmistele aunimetustele:

1) Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse vallas;

2) Aasta sotsiaaltöö teo aunimetus antakse ettevõtmise või tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse;

3) Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse;

4) Aasta terviseedendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustatud eriliselt terviseedendusse vallas;

5) Aasta vabatahtliku aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud või muul viisil kaasa aidanud sotsiaal-, või tervise või laste ja peredele heaolu toetamisse.

Ettepanekuid saab esitada:

1) valla veebilehel oleva e-vormi abil. Selleks peab ettepaneku esitaja sisenema enne vormi täitma asumist veebilehele ID-kaardi või Mobiil-ID abil (vajuta rohelisel ribal "LOGI SISSE"), avama vasakul menüüst tunnustamise ning täitma vormil vajalikud lahtrid ja vajutama nupule saada

või

2) elektroonselt e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee. Ettepanekus märgitakse esitatava kandidaadi andmed (nimi, asutus/ametikoht, kontaktid), millist tunnustust taotletakse, põhjendus, miks kandidaat või tegu väärib tunnustust ja kandidaadi esitaja andmed.

 

Alus: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 09.04.2019 määrus nr 7 „Sotsiaalvaldkonna tunnustusavalduste statuut"