Uudised ja teated

« Tagasi

Algas taotluste esitamine heakorrakonkursile "Kaunis Kodu"

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus korraldab heakorrakonkursi "Kaunis Kodu", mille eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aitama kaasa Põhja-Pärnumaa valla meeldivaks elukohaks muutmisele.

Kandidaate konkursile võib esitada igaüks 15. maist kuni 1. juulini 2020, teatades võimalikust kandidaadist Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele telefoni teel (4430330), e-postiga aadressil vald@ppanurmaa.ee või posti teel (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Pärnu maakond, 87701).

Vallavalitsuse moodustatud komisjon viib konkursiülevaatuse läbi ajavahemikul 15. juulist 1. septembrini 2020 ja esitab tulemused vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt 15. septembriks 2020.

Konkursi parimad selgitatakse välja igal aastal neljas kategoorias lähtuvalt nende kasutusotstarbest: elamud tiheasustuses, maakodud, kortermajad ning sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid. Eelneval viiel aastal esikoha võitnud objektid ei saa kandideerida samas kategoorias.

Objektide hindamisel lähtub komisjon Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt väljatöötatud konkursi Kaunis Eesti kodu hindamise alustest (vt www.iluskodu.ee).

Hindamistulemuste alusel selgitab komisjon maakodude ja eramute kategoorias välja kolm paremat; kortermajade, ühiskondlike hoonete ja ettevõtete kategoorias ainult parima.

Igas kategoorias parimaks tunnistatud kinnistu esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile "Kaunis Eesti kodu". Konkursi võitjaid autasustatakse valla aastapäeval oktoobris. Parimaid autasustatakse tänukirja, meene ja rahalise toetusega ning rühmade võitjaid seinaplaadiga.

Rohkem infot: Kersti Tammiksaar, 443 4049, 51995337, kersti.tammiksaar@pparnumaa.ee

Täpsemalt konkursi kohta loe siit.