Uudised ja teated

« Tagasi

Piirangute leevendamine hooldekodudes ja muudes hoolekandeasutustes

14. mai 2020 leppisid Vabariigi Valitsuse liikmed kabinetinõupidamisel kokku täiendavas leevenduste kavas, kuidas eriolukorra ajal kehtestatud piirangutest sammhaaval loobuda. Kõikide leevenduste puhul tuleb arvestada eritingimustega.

Leevenduste kava hoolekandeasutustes:

Lubada alates 1. juunist hoolekandeasutustes, varjupaikades ja turvakodudes ning haiglates külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:

  • koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis
  • järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali, külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise
  • hoolekandeasutustes on isikukaitsevahendite kasutamine külastusel kohustuslik
  • külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või eriruumides
  • külastustele eelneb külastaja poolne tervisedeklaratsiooni esitamine
  • täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele

Lubada alates 1. juunist üld- ja erihooldekodus viibivatel isikutele hoolekandeasutuse territooriumilt lahkumine tingimusel, et isikud kannavad vajadusel isikukaitsevahendeid.

Lisaks eeltoodule otsustas 15.05.2020 Põhja-Pärnumaa valla kriisikomisjon, et:

  • Tootsi Hooldekodu ja Vändra Alevi Hoolekandekeskus võtavad vastu hoolealuste pakke, järgides pakkide vastuvõtmisel Terviseameti juhiseid. Pakkide sujuvaks vastuvõtmiseks-üleandmiseks palume eelnevalt asutusega kokku leppida paki saatmise detailid:
  • Tootsi Hooldekodus ja Vändra Alevi Hoolekandekeskuses on võimalik külastada hoolealuseid alates 01.06.2020 ainult eelregistreerimise alusel ja järgides 2+2 reeglit ning muid Vabariigi Valitsuse soovitusi.