Uudised ja teated

« Tagasi

Konkurss Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta kaasava eelarve kaudu rahastatavate objektide väljaselgitamiseks

Põhja-Pärnumaa valla eelarvestrateegia 2020-2023 kohaselt on 2020. aastal kaasava eelarve mahuks 20 000 eurot.

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. novembri 2018 määruse nr 54 „Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord" § 4 lõike 1 alusel kuulutab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus välja konkursi Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta kaasava eelarve kaudu rahastatavate objektide väljaselgitamiseks.

Kaasava eelarve kaudu rahastatav objekt peab olema seotud Põhja-Pärnumaa vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, teostatav samal eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepaneku esitamise tähtaeg on 29. veebruar 2020. Ettepaneku võib esitada igaüks. Ettepanek tuleks saata e-postile vald@pparnumaa.ee või postiaadressile Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald 87701. Ettepanekut saab esitada ka valla veebilehel oleva e-vormi abil. Selleks tuleb eelnevalt sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID abil.

Ettepanekus märgitakse:

  • ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed;
  • objekti kirjeldus;
  • võimalusel objekti kavand koos hinnapakkumisega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
  • muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele objekti kohta teada anda.

Erinevalt 2019. aastast võib objekti rajada ka eramaale, kuid sel juhul lisatakse ettepanekule maaomaniku kinnitus valmisoleku kohta sõlmida vallaga avaliku kasutamise leping.

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Komisjon jätab kõrvale ettepanekud, mis ei vasta nõuetele, ei ole esitatud tähtaegselt, ei sisalda eelnimetatud andmeid või ei ole muudel objektiivsetel põhjustel ellu viidavad. Komisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita ja ettepanekuid täiendada ning teha ettepaneku võimaliku elluviimise tagamiseks koostööd selle esitajaga. Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põhja-Pärnumaa valla veebilehel ja viiakse läbi hääletus. Ellu viiakse üks või mitu ettepanekut, mis said hääletusel enim hääli.