Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu kehtestas koerte, kasside ja muude loomade pidamise eeskirja

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 18.12.2019 istungil võeti vastu koerte, kasside ning muude loomade pidamise eeskiri, mis jõustub 1. jaanuaril 2020. a. Eeskiri reguleerib lisaks koertele ja kassidele ka kõikide muude lemmikloomana peetavate loomade pidamist valla territooriumil. Eeskiri sätestab loomapidaja kohustused loomapidamisel, loomapidamiseks sobivad tingimused, samuti nõude, et koerad ja kassid peavad olema kiibistatud ning registreeritud vähemalt ühes üleriigilises lemmikloomade registris. Enne määruse jõustumist valla territooriumil peetavad loomad tuleb märgistada mikrokiibiga ja registreerida lemmikloomaregistrisse hiljemalt 1. jaanuariks 2022. Uus eeskiri muudab kehtetuks kõik varasemad ühinenud omavalitsustes kehtinud sarnased eeskirjad.