Uudised ja teated

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Pärnjõe külas Põhja-Pärnumaa vallas asuva abihoone (ehitisregistri kood 121289446).

Viimase omaniku kohta andmed puuduvad. Katastriüksust ei ole moodustatud.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle  hõivamise kohta palume esitada hiljemalt 12.08.2019 Põhja-Pärnumaa Vallavalituse majandusosakonnale aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701 Pärnumaa või e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee