Valla osalusega ettevõtted ja MTÜ-d

8.01.19

Eesti Linnade ja Valdade Liit

AS Mako

AS Mako on 100% valla omanduses olev äriühing, mille põhiülesanne on veevarustuse ja heitvee kanaliseerimise teenuse pakkumine.

Toimetaja: AHTI RANDMERE