Ajaleht

17.10.18

Alates 2018. aprillist alustas ilmumist Põhja-Pärnumaa valla ühine ajaleht "Valla Teataja". 

Ajalehe toimetaja on Õie Kuusk. Kaastööd palume saata hiljemalt kuu 15. kuupäevaks e-posti aadressile ajaleht@pparnumaa.ee. Toimetaja tel 55986950.

Ajahelt ilmub kord kuus hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks paberkandjal tiraažiga 1800 eksemplari. Ajalehe jaemüügihind on 50 eurosenti.

Ajalehe numbrid avaldatakse 15 päeva peale ilmumist valla veebilehel pdf-formaadis.

Toimetaja: AHTI RANDMERE