Üldplaneering

5.10.18

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20. juuni 2018 otsus nr 41 "Ühinenud omavalitsuste üldplaneeringute ülevaatamine".

Halinga valla üldplaneering

 

Dokumendid

Kaardid

Vändra alevi üldplaneering on kehtestatud Vändra Alevivolikogu 18.06.1998. a otsusega nr 44.
Vändra alevi üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Põhja-Pärnumaa vallavalitsuses.
 

Vändra valla üldplaneeringu kehtestamine (määrus nr.30 , 21.09.2010)

Vändra valla üldplaneeringu seletuskiri

Vändra piirkonna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Üldplaneeringu kaardid .pdf formaadis:

Kaardid .dwf formaadis (Suure valla kaardi .pdf faili ei saa ilmselt iga arvutiga hästi vaadata (liiga suur) aga .dwf fail liigub päris kenasti. Dwf faili vaatamiseks on vaja installida „Dwf veiwer" mis on Autodeski vabavara. Installfail: www.miracongrupp.ee/DwfViewerSetup.msi

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE