Hanked

4.06.18

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse hankekord

Riigihanked avalikustatakse Riigihangete registris

Vallavanema 20.03.2018 käskkirjaga nr 15-3/18/2018 moodustati Põhja-Pärnumaa valla riigihangete läbiviimiseks riigihanke komisjon, mille koosseisu kuuluvad Mait Talvoja (esimees), Piret Müür ja Eve Lempu põhiliikmetena. Neljas komisjoni liige on hankeplaanis vastava hanke ee st vastutav isik.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaan


Riigihanked, mis on avaldatud Riigihangete registris:

Nr. Viitenumber Nimetus Avaldatud Pakkumuse KPV Seisund
1 196318 Tänavavalgustuse hooldusteenuse ostmine 01.06.2018 13.06.2018 alustatud
2 197789 Põhja-Pärnumaa valla avalikult kasutatavate  teede tolmuvabade katete ehitus ja korduspindamine 17.05.2018 04.06.2018 alustatud
3 196253 Põhja-Pärnumaa valla Tootsi ja Vändra piirkonna avalikult kasutatavate teede remont ja hooldamine 2 10.04.2018 09.05.2018 täitmisel
4 194997 Heakorrateenuse ostmine 05.04.2018 23.04.2018 täitmisel
5 194932 Pärnu-Jaagupi Põhikooli renoveerimise ehitustööd 15.02.2018 12.03.2018 täitmisel

 

Muud lihthanked:

Hanke nimetus: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse arhiivi korrastamine

Tähtaeg: 16. aprill 2018

Hankedokumendid

Nimistud

Toimetaja: AHTI RANDMERE