Hanked

1.10.18

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse hankekord

Riigihanked avalikustatakse Riigihangete registris

Vallavanema 20.03.2018 käskkirjaga nr 15-3/18/2018 moodustati Põhja-Pärnumaa valla riigihangete läbiviimiseks riigihanke komisjon, mille koosseisu kuuluvad Mait Talvoja (esimees), Piret Müür ja Eve Lempu põhiliikmetena. Neljas komisjoni liige on hankeplaanis vastava hanke ee st vastutav isik.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 2018. aasta hankeplaan


Riigihanked, mis on avaldatud Riigihangete registris:

 

Viitenumber Nimetus Hankija Hanke Liik Menetluse liik Avaldatud Pakkumuse KPV CPV EU Seisund
201024 Põhja-Pärnumaa valla avalikult kasutatavate teede tolmuvabade katete ehitus ja korduspindamine Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus - PIRET MÜÜR E A 01.10.2018 31.10.2018 45233200-1   alustatud
199992 2018 - 2021 a. lumetõrjetööde teostamine Põhja-Pärnumaa valla kohalikel ja avalikult kasutavatel te Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus - PIRET MÜÜR T A 03.09.2018 24.09.2018 50230000-6 EI lepingu ootel
199228 Pärnu-Jaagupi Põhikooli renoveerimine (mööbel) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus - PIRET MÜÜR A LM 29.06.2018 13.07.2018 39100000-3 EI täitmisel
198477 Soojusenergia ostmine Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus - PIRET MÜÜR A A 22.06.2018 27.07.2018 09300000-2 JAH lõpetatud lepinguta
198840 Pärnu-Jaagupi Põhikooli renoveerimine (mööbel) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus - PIRET MÜÜR A LM 19.06.2018 28.06.2018 39100000-3 EI lõpetatud lepinguta
196318 Tänavavalgustuse hooldusteenuse ostmine Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus - PIRET MÜÜR T LM 01.06.2018 13.06.2018 50800000-3 EI täitmisel
197789 Põhja-Pärnumaa valla avalikult kasutatavate  teede tolmuvabade katete ehitus ja korduspindamine Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus - PIRET MÜÜR E LM 17.05.2018 04.06.2018 45233200-1 EI täitmisel
196253 Põhja-Pärnumaa valla Tootsi ja Vändra piirkonna avalikult kasutatavate teede remont ja hooldamine 2 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus - PIRET MÜÜR E LM 10.04.2018 09.05.2018 45230000-8 EI täitmisel
194997 Heakorrateenuse ostmine Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus - PIRET MÜÜR T A 05.04.2018 23.04.2018 77314000-4 EI täitmisel
194932 Pärnu-Jaagupi Põhikooli renoveerimise ehitustööd Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus - PIRET MÜÜR E A 15.02.2018 12.03.2018 45214200-2 EI täitmisel

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE