Täisealise isiku hooldus

31.03.23

 

 

Teenuse saaja

Vaimse või kehalise puudega täisealine isik

Teenuse osutamise eesmärk

Abi osutamine isiku õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel

Teenuse sisu

Hooldaja ülesanded määratakse hooldust vajava isiku vajadusest tulenevalt

Teenuse osutamise tingimused

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine, mille tulemusena teeb sotsiaalametnik kindlaks hooldust vajava isiku abivajaduse.

Dokumendid

  • Taotlus odt pdf

  • Taotleja isikut tõendav dokument

  • Arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta

Teenuse hind

Tasuta

Teenuse osutamise algus

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse taotluse esitamise päevast, kuid mitte varem kui hoolduse seadmisele õiguse tekkimise päevast

 

Täisealise isiku hooldust reguleerivad õigusaktid on:

 

Toimetaja: JULIA ERM