Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna blanketid

2.10.23
  failiformaat
Toimetulekutoetuse taotlus odt pdf
Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus odt pdf
I klassi astuja toetuse taotlus odt pdf
Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus odt pdf
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus odt pdf
Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus odt pdf
Toitlustamise eest tasumisest vabastamise taotlus odt pdf

 

Arvutiga täites peate blanketi esmalt salvestama oma arvutisse, seejärel täitma, digitaalselt allkirjastamaja ja saatma e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Toimetaja: JULIA ERM