Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna blanketid

21.07.22
  failiformaat
Toimetulekutoetuse taotlus odt  
Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus odt  
I klassi astuja toetuse taotlus odt pdf
Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus odt  
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus odt pdf
Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus odt pdf
Toitlustamise eest tasumisest vabastamise taotlus odt  

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse taotlus

doc pdf
Energiakulude taotlus doc pdf

 

Arvutiga täites peate blanketi esmalt salvestama oma arvutisse, seejärel täitma, digitaalselt allkirjastamaja ja saatma e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Toimetaja: JULIA ERM