Sotsiaalvaldkonna ametnikud

28.11.22

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses teostavad sotsiaaltööd:

  • sotsiaalosakonna juhataja, kelle ülesanne on sotsiaalhoolekande, tervishoiu- ja lastekaitsealase tegevuse korraldamine vallas. Valla sotsiaalpoliitika väljatöötamisel osalemine, sotsiaalvaldkonna hallatavate asutuste töö koordineerimine, oma teenistusvaldkonna üle järelevalve teostamine ning sotsiaalosakonna juhtimine;
  • sotsiaaltööspetsialistid (4 ametnikku), kelle peamiseks töövaldkonnaks on sotsiaaltöö koordineerimine oma halduskeskuse piirkonnas;
  • sotsiaaltöö assistent (1 ametnik), kelle peamiseks tööks on administratiivse sotsiaaltöö teostamine vallas, sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregistris (STAR) andmete kajastamine, taotluste menetlemine, otsuste väljastamine ja informatsiooni töötlemine;
  • lastekaitsespetsialistid (3 ametnikku), kellest kahe ametikoha põhieesmärk lastekaitseseadusega antud ülesannete täitmine, lastega perede toimetuleku soodustamine, ennetustöö teostamine, lastekaitsevaldkonna edendamine, last kasvatavate isikute toetamine laste õiguste ja heaolu tagamisel oma halduskeskuse piirkonnas ja ühe ametniku peamisteks ülesanneteks on erivajadustega laste, asendushoolduse ja eestkoste temaatika;
  • projekti juhtumikorraldaja (1 osalise koormusega ametnik), kelle ülesandeks on projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsustes 2022" tegevuste läbiviimine ja koordineerimine, sh projekti sihtgrupi kaardistamine, nende abivajaduse hindamine, vajaliku abi korraldamine ja sidusvaldkondadega seostamine.

Ametikoht

Nimi Kontakt Piirkond
Sotsiaalosakonna juhataja  Anneli Kaljur +372 53284950, anneli.kaljur@pparnumaa.ee Põhja-Pärnumaa vald
Lastekaitsespetsialist Kerttu-Kaia Kesler 4473 710, +372 56644562, kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee Pärnu-Jaagupi ja Tootsi piirkonna lastekaitsetöö
Lastekaitsespetsialist Leila Markelov 5191 1641; leila.markelov@pparnumaa.ee Põhja-Pärnumaa valla erivajadustega laste, asendushoolduse ja eestkoste temaatika
Lastekaitsespetsialist Liisi Pikkur 5787 7505; liisi.pikkur@pparnumaa.ee Vändra piirkonna lastekaitsetöö
Sotsiaaltööspetsialist   4473 708, +372 53284626 Pärnu-Jaagupi
Sotsiaaltööspetsialist Annika Sumre 4430 343, 5296406, annika.sumre@pparnumaa.ee Vändra, sihtgrupp: tööealised
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tilk 4430 342, +372 5340 4411, kersti.tilk@pparnumaa.ee Vändra, sihtgrupp: eakad
Sotsiaaltööspetsialist Krista Lindmäe 4459402, 53761671, krista.lindmae@pparnumaa.ee Tootsi
Sotsiaaltöö assistent Eret Pank 4430 332, eret.pank@pparnumaa.ee Vändra
Projekti juhtumikorraldaja Maris Heldja-Pärn 5077231, maris.heldjaparn@pparnumaa.ee Põhja-Pärnumaa vald

 

Toimetaja: JULIA ERM