Sotsiaalvaldkonna ametnikud

12.05.21

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses teostavad sotsiaaltööd:

  • sotsiaalosakonna juhataja, kelle ülesanne on sotsiaalhoolekande, tervishoiu- ja lastekaitsealase tegevuse korraldamine vallas. Valla sotsiaalpoliitika väljatöötamisel osalemine, sotsiaalvaldkonna hallatavate asutuste töö koordineerimine, oma teenistusvaldkonna üle järelevalve teostamine ning sotsiaalosakonna juhtimine;
  • sotsiaaltööspetsialistid (4 ametnikku), kelle peamiseks töövaldkonnaks on sotsiaaltöö koordineerimine oma halduskeskuse piirkonnas;
  • sotsiaaltöö assistent (1 ametnik), kelle peamiseks tööks on administratiivse sotsiaaltöö teostamine vallas, sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregistris (STAR) andmete kajastamine, taotluste menetlemine, otsuste väljastamine ja informatsiooni töötlemine;
  • lastekaitsespetsialistid (3 ametnikku), kellest kahe ametikoha põhieesmärk lastekaitseseadusega antud ülesannete täitmine, lastega perede toimetuleku soodustamine, ennetustöö teostamine, lastekaitsevaldkonna edendamine, last kasvatavate isikute toetamine laste õiguste ja heaolu tagamisel oma halduskeskuse piirkonnas ja ühe ametniku peamisteks ülesanneteks on erivajadustega laste, asendushoolduse ja eestkoste temaatika.

Ametikoht

Nimi Kontakt Piirkond
Sotsiaalosakonna juhataja  Anneli Kaljur +372 53284950, anneli.kaljur@pparnumaa.ee Põhja-Pärnumaa vald
Lastekaitsespetsialist Kerttu-Kaia Kesler 4473 710, +372 56644562, kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee Pärnu-Jaagupi ja Tootsi piirkonna lastekaitsetöö
Lastekaitsespetsialist Anu Õismets +372 51911641, anu.oismets@pparnumaa.ee Põhja-Pärnumaa valla erivajadustega laste, asendushoolduse ja eestkoste temaatika
Lastekaitsespetsialist Jana Mõttus +372 57877505 jana.mottus@pparnumaa.ee Vändra piirkonna lastekaitsetöö
Sotsiaaltööspetsialist Külli Karits 4473 708, +372 53284626, kylli.karits@pparnumaa.ee Pärnu-Jaagupi
Sotsiaaltööspetsialist Annika Sumre 4430 343, 5296406, annika.sumre@pparnumaa.ee Vändra, sihtgrupp: tööealised
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tilk 4430 342, +372 5340 4411, kersti.tilk@pparnumaa.ee Vändra, sihtgrupp: eakad
Sotsiaaltööspetsialist Krista Lindmäe 4459402, 53761671, krista.lindmae@pparnumaa.ee Tootsi
Sotsiaaltöö assistent Eret Pank 4430 332, eret.pank@pparnumaa.ee Vändra

 

Toimetaja: JULIA ERM