Kaugküttepiirkond

5.10.18

Tootsis toodab soojust väikekatlamajas AS TOOTSI TURVAS.

Kontaktid Tootsis:

SOOJUSENERGIA ÄRIVALDKOND
Ülo Stokkeby soojusenergia ärivaldkonna juht 5 145 597 Ylo.Stokkeby@tootsiturvas.ee
Urmas Kohandi soojuse tootmisjuht 5 215 206 Urmas.Kohandi@tootsiturvas.ee
Berry Baum elektrispetsialist 5 025 413 Berry.Baum@tootsiturvas.ee

 

Tootsi vallas määratud kaugküttepiirkond

Tootsi Vallavolikogu 18.08.2016 määrus nr. 10 "Tootsi valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/424082016007

Tootsi valla soojusmajanduse arengukava

(aastateks 2016-2026)

„Tootsi valla soojusmajanduse arengukava (aastateks 2016-2026)" koostamist alustati 2015. aastal ja aruanne valmis OÜ Pilvero poolt Tootsi Vallavalitsuse tellimusel 2016. aasta juunis. Projekti kogumaksumus 5616 eurot, millest 11% on Tootsi valla osa ja 89% ulatuses rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" (6.2.3) vahenditest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel.

Toimetaja: AHTI RANDMERE