Kultuuri- ja spordivaldkonna õigusaktid

19.07.22

Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikele 41 kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja alevi ühinemiseni kehtisid.

Raamatukogude tegevust puudutavad õigusaktid

Sport

Üldine

 
Toimetaja: TARVI TASANE