Hajaasustuse programm

17.06.21

Riigihalduse ministri 11.01.2021 käskkirjaga nr 4 "Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva kinnitamine" kinnitati 2021.aastal hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 01.veebruar 2021.a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks 01. aprill 2021.a.

INFO:  keskkonnaspetsialist Kersti Tammiksaar, tel 4434049, 51995337, e-post kersti.tammiksaar@pparnumaa.ee

Lisainfo https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

2021 aasta programmi taotluste vormid:

2020.aasta programmi taotluste vormid:

 

Varasemate aastate dokumendid:

 

Endise Halinga valla rahastatud projektid:

Endises Vändra vallas rahastatud projektid:

 

Toimetaja: JULIA ERM