Hajaasustuse programm

29.11.19

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 30.juuli 2019.a. korralduse nr.230 alusel hajaasustuse programmi 2019 aasta taotlusvooru taotluste rahuldamine ning toetuse eraldamine  

Riigihalduse ministri 19.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/22 kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märts 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019. a.

Vallavalitsus moodustas oma 13.05.2019 korraldusega nr 146 ajutise komisjoni hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks järgmises koosseisus: esimees: Mait Talvoja; liikmed: Kaie Rätsepp, Kerstin Sempelson, Kaido Madisson, Raigo Jaanuste, Tiit Talts, Rita Reppo.

INFO:  Ajutiselt saab infot Kerstin Sempelson (end. Vändra valla piirkond) 44 30 347, kerstin.sempelson@pparnumaa.ee ja Tiit Talts (end. Halinga valla piirkond), 44 73 703; 53078801, tiit.talts@pparnumaa.ee

Lisainfo https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

2019. a programmi taotluste ja aruannete vormid:

 

Varasemate aastate dokumendid:

 

Endise Halinga valla rahastatud projektid:

Endises Vändra vallas rahastatud projektid:

 

Toimetaja: KERSTIN SEMPELSON