Hajaasustuse programm

28.06.22

Riigihalduse ministri 15.12.2021 käskkirjaga nr 176 "Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva kinnitamine" kinnitati 2022.aastal hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 01.veebruar 2022.a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks 01. aprill 2022.a.

INFO:  keskkonnaspetsialist Kersti Tammiksaar, tel 4434049, 51995337, e-post kersti.tammiksaar@pparnumaa.ee

Lisainfo https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

2022 aasta programmi taotluste vormid:

2021 aasta programmi taotluste vormid:

2020.aasta programmi taotluste vormid:

 

Varasemate aastate dokumendid:

 

Endise Halinga valla rahastatud projektid:

Endises Vändra vallas rahastatud projektid:

 

Toimetaja: JULIA ERM