Projektid

17.02.20

 

Koolivõrgu korrastamine Halinga vallas

Halinga vallavalitsus sai toetuse meetme „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" raames projektile „Pärnu-Jaagupi Põhikooli ajakohastamine". Projekti rahastajaks on Euroopa Regionaalarengu Fond, omaosalus on ka Halinga vallal. Seoses selle projektiga teostatakse Pärnu-Jaagupi Põhikooli hoone A-korupuses järgmised olulisemad tegevused:

 • soojustatakse ja renoveeritakse koolihoone välisseinad;
 • renoveeritakse sise- ja välistrepid;
 • ventilatsioon viiakse kaasaja nõuetele vastavusse;
 • uuendatakse koridoride põrandakatted;
 • algklassid kolitakse A-korpuse II korrusele ning II korruse koridor eakohastatakse ja muudetakse liikuma kutsuvaks;
 • III korruse koridor kaasajastatakse;
 • uuendatakse õpetajate tuba ning HEV õppeks vajalikud ruumid;
 • ehitatakse välja kodundusklass, sh õppeköök  
 • ajakohastatakse kooli garderoob;
 • arvutiklassi ajakohastamine;
 • invatõstuki paigaldamine sokli ja I korruse vahele; 
 • õueõppeklassi väljaehitamine arvutiklassi kohale ehitatavale rõdule.

Innove otsus nr 3-3.1/291

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE